Aktualności

Szczecińska Fundacja PRO NAUTICA i UKS „Fala z Trzebieży” zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców Trzebieży (powyżej 10 roku życia) do wzięcia udziału w projekcie „OdbijMy od brzegu”. Projekt obejmuje dwa cykle zajęć:
- trening pracy zespołowej (20 godz.);
- warsztaty szkutnicze, podczas których uczestnicy będą remontować łódź (24 godz.);
Podczas warsztatów zapewniamy poczęstunek i materiały szkoleniowe.
Podsumowaniem cyklu warsztatów będzie czerwcowa impreza dla mieszkańców Trzebieży z okazji rozpoczęcia lata - „Szalupiada”.

czwartek, 5 marca 2009 roku

Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza na spotkania z Wileńszczyzną w ramach, których 8 marca 2009 odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna".

wtorek, 3 marca 2009 roku

23 lutego 2009 r. w Szkole Podstawowej w Tanowie w ramach projektu „Edukacja i kultura w Tanowie – teatr i literatura bez tajemnic” POKL/1/9.5/92/07 odbyło się przedstawienie pt. „Noc bajek”. Stroje i dekoracje w większości zostały wykonane przez dzieci na zajęciach teatralnych. Dzieci występujące w przedstawieniu to uczniowie klas I, II i III

wtorek, 24 lutego 2009 roku

1 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się recital pt. „Samotny Anioł”, w wykonaniu znanego pianisty Andrzeja Janaszka oraz wokalistki Celiny Muzy. Recital złożony jest z najsłynniejszych przebojów gwiazdy światowego kina Marleny Dietrich. Jest to barwna kostiumowo, z niewielkimi elementami inscenizacji, ilustrowana piosenkami, opowieść o życiu kobiety i artystki - Marleny Dietrich, ze wszystkimi jej sukcesami i dramatami życiowymi.

wtorek, 24 lutego 2009 roku

25.03.2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się cykl spektakli dla młodzieży w ramach kampanii informacyjnej programu profilaktycznego pod nazwą „Profilaktyka a Teatr”. Jest to program przygotowany przez Komendę Główną policji w Warszawie polegający na pokazaniu specjalnych przedstawień dla młodzieży dotyczących problemów używania środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) oraz przeprowadzeniu przez moderatora dyskusji i ankiety wśród młodzieży na ten temat. Do współpracy włączyła się także Parafia Św. Kazimierza w Policach i projekt ten zostanie włączony do programu rekolekcji, które odbędą się w tym czasie dla uczniów Szkół Gimnazjalnych w Policach. Przewidywany termin przeprowadzenia programu to 25.03.2009 r., godz. 10.00, 12.00, 14.00.

wtorek, 24 lutego 2009 roku

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pt. „Nowy zawód, nowe kwalifikacje kluczem do osiągnięcia sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych do 25 roku życia zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem przedsięwzięcia jest zdobycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności niezbędnej, aby móc wykonywać profesjonalnie zawód przedstawiciela handlowego. W ramach projektu można będzie skorzystać z bezpłatnego kursu prawa jazdy jak również z bezpłatnego kursu na przedstawiciela handlowego. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma dodatek szkoleniowy, materiały szkoleniowe oraz catering podczas trwania kursu. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 091 818 03 80 lub 600 806 459.

piątek, 20 lutego 2009 roku

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Policach informuje, iż od dnia 16 lutego do dnia 30 kwietnia 2009r. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr 3A (na parterze), czynny jest Punkt wydawania druków PIT i przyjmowania rocznych zeznań podatkowych za 2008 rok.
Punkt jest czynny: w poniedziałek - 900 - 1600, od wtorku do piątku – 800 - 1400.

poniedziałek, 16 lutego 2009 roku

W dniu 6 lutego b.r. w XX rocznicę zgłoszenia jawnej działalności NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Policach odbyło się spotkanie byłej Komisji stanu wojennego. Komisja ujawniając się przyjęła nazwę Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowawców w Policach.

wtorek, 10 lutego 2009 roku