Aktualności

W dniu 23 maja już po raz czwarty odbędzie się „Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, Działamy”. Organizatorem imprezy jest Gmina Police (w tym: Urząd Miejski w Policach, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji). Impreza ma na celu promocję działalności organizacji pozarządowych, pokazanie ich potencjału, podkreślenie roli, jaką organizacje te odgrywają w życiu społecznym. Piknik odbędzie się na placu przy ul. Piaskowej w Policach pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a Szkołą Podstawową Nr 8 (planowane rozpoczęcie –  godz. 15.00, a zakończenie – godz. 19.30).

wtorek, 19 maja 2009 roku

1 czerwca 2009 r. zostanie otwarty nowy plac zabaw dla dzieci z Polic. Dzięki staraniom Gminy Police oraz Państwa Grażyny i Jerzego Antczaków, którzy zarządzają miejscowym sklepem Intermarché, już na początku czerwca, pomiędzy ulicami Bohaterów Westerplatte, Bankową i Odrzańską zbudowany zostanie Plac Zabaw Muszkieterów.

wtorek, 19 maja 2009 roku

W dniu  2 czerwca 2009 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zamieszkałych na terenie powiatu polickiego,  zainteresowanych uczestnictwem w projekcie: ”Krok do biznesu. Wsparcie dla mieszkańców Szczecina oraz powiatu polickiego i gryfińskiego.” (Nr: POKL/1/6.2/25/08).
Projekt zakłada szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, indywidualne doradztwo, a także możliwość otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, przy ulicy Szkolnej 2,  I piętro, o godz. 10.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  091 317 57 65 oraz na stronie internetowej http://www.swrg.police.pl/.

piątek, 15 maja 2009 roku

Tegoroczne światowe obchody Dnia Ziemi odbyły się pod hasłem „Z energią chrońmy klimat” Święto Ziemi w gminie obchodzone jest już od kilku lat. Jak co roku dzieci  i młodzież  wraz z nauczycielami wszystkich szkół i przedszkoli licznie uczestniczyli w akcji zbierania śmieci. Sprzątali szczególnie zaśmiecone, głównie przez dorosłych mieszkańców naszej gminy, miejsca. W akcji wzięły również udział sołectwa, rady osiedla i stowarzyszenia ekologiczne.

środa, 6 maja 2009 roku

W dniu 29 kwietnia 2009r. od godziny 14:00 uruchomiona została infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa grypy świń. Na pytania odpowiadać będą eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Numery telefonów stacjonarnych:
1. (22) 54 21 412 – czynny całodobowo
2. (22) 54 21 413 – czynny od 8:00 do 16:00
3. (22) 54 21 414 – czynny od 8:00 do 16:00

wtorek, 5 maja 2009 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, iż w dniach do 9 do 13 maja 2009 r. odbędzie się wiosenna akcja szczepienia lisów. Szczepienie będzie wykonane za pomocą szczepionki znajdującej się w przynęcie, która będzie wyrzucana z samolotów na tereny lasów, pól, łąk i nieużytków. W związku z powyższym  należy w dniach od 9 do  20 maja 2009r.  przestrzegać następujących zasad:

czwartek, 30 kwietnia 2009 roku

Na sesji w dniu 28 kwietnia 2009 roku Rada Miejska w Policach wyraziła aprobatę dla działań Burmistrza Polic w zakresie realizacji budżetu gminy w 2008 roku. Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium. Za uchwałą głosowało siedemnastu radnych (PO, Gryf i radni niezależni), natomiast przeciwnych uchwale było czterech radnych (PiS).
Udzielenie absolutorium zostało poprzedzone pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalna Izbę Obrachunkową.
Wykonanie budżetu wyniosło:
- po stronie dochodów 115.708.325, 13 zł (101,02%),
- po stronie wydatków 119.019.147,83 zł (90,41%).
Rada Miejska wykonanie budżetu po stronie wydatków i dochodów uznała za prawidłowe.

środa, 29 kwietnia 2009 roku

W Trzebieży rozpoczęły się zajęcia prowadzone w ramach projektu „OdbijMY od brzegu”. Inicjatorem przedsięwzięcia, a jednocześnie partnerem Fundacji PRO NAUTICA w projekcie jest UKS „Fala” z Trzebieży, działający przy miejscowym Zespole Szkół. Fundacja Pronautica została powołana, aby wspierać i aktywizować działania związane z tematyką morską, jako styl życia, rekreacji, a jednocześnie integracji dzieci i młodzieży. Fundacja współpracowała już z Gminą Police, m.in. przy Święcie Żeglarstwa i imprezie „Czas na Trzebież”.

wtorek, 28 kwietnia 2009 roku