Aktualności

Na sesji w dniu 28 kwietnia 2009 roku Rada Miejska w Policach wyraziła aprobatę dla działań Burmistrza Polic w zakresie realizacji budżetu gminy w 2008 roku. Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium. Za uchwałą głosowało siedemnastu radnych (PO, Gryf i radni niezależni), natomiast przeciwnych uchwale było czterech radnych (PiS).
Udzielenie absolutorium zostało poprzedzone pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalna Izbę Obrachunkową.
Wykonanie budżetu wyniosło:
- po stronie dochodów 115.708.325, 13 zł (101,02%),
- po stronie wydatków 119.019.147,83 zł (90,41%).
Rada Miejska wykonanie budżetu po stronie wydatków i dochodów uznała za prawidłowe.

środa, 29 kwietnia 2009 roku

W Trzebieży rozpoczęły się zajęcia prowadzone w ramach projektu „OdbijMY od brzegu”. Inicjatorem przedsięwzięcia, a jednocześnie partnerem Fundacji PRO NAUTICA w projekcie jest UKS „Fala” z Trzebieży, działający przy miejscowym Zespole Szkół. Fundacja Pronautica została powołana, aby wspierać i aktywizować działania związane z tematyką morską, jako styl życia, rekreacji, a jednocześnie integracji dzieci i młodzieży. Fundacja współpracowała już z Gminą Police, m.in. przy Święcie Żeglarstwa i imprezie „Czas na Trzebież”.

wtorek, 28 kwietnia 2009 roku

21 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Tanowie w ramach projektu „Edukacja i kultura w Tanowie – teatr i literatura bez tajemnic” POKL/1/9.5/92/07 odbyło się przedstawienie pt. „Noc bajek”. Stroje i dekoracje w większości zostały wykonane przez dzieci na zajęciach teatralnych. Po przedstawieniu zaproszeni goście czytali dzieciom baśnie w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

wtorek, 28 kwietnia 2009 roku

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Ochrona bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacja w zakresie ochrony zwierząt w 2009 r.” Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty  wykonania tego zadania w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, (pokój nr 3C) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2009 r. do godziny 15.00. Druk oferty oraz dokładne informacje dotyczące wymagań konkursowych można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, w Wydziale Ochrony Środowiska pokój nr 3, druk oraz informacje są  także dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach. Wyjaśnień w sprawie składania ofert udziela Przemysław Biegus, tel. 0-91- 43-11-803.

środa, 22 kwietnia 2009 roku

„Policki Informator Podatkowy” został zaktualizowany i rozszerzony o nowe informacje. Ma posłużyć pomocą tym, którzy są lub będą zobowiązani do zapłaty podatków i opłat na rzecz Gminy Police. Zawarte w tym wydaniu informacje mają pomóc w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa bez sięgania do wielu aktów prawnych.Aby pobrać "Policki Informator Podatkowy" kliknij tutaj (plik pdf, wielkość - 1,8MB).

Projekt informatora na 2010 można pobrać tutaj (plik pdf, wielkość - 2,5MB).

poniedziałek, 20 kwietnia 2009 roku

31 marca 2009 roku Gimnazjum nr 3 gościło w swoich murach siatkarskie reprezentacje szkół z Drawska Pomorskiego, Wałcza oraz Szczecina. Drużyny z czterech szkół rywalizowały ze sobą w PÓŁFINAŁACH WOJEWÓDZKIEJ GIMNAZJADY W PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT. Kolejność meczów została ustalona przez Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie i przedstawia się następująco:
Gimnazjum nr 9 w Szczecinie - Gimnazjum w Drawsku Pomorskim,
Gimnazjum nr 3 w Wałczu - Gimnazjum nr 3 w Policach.

środa, 8 kwietnia 2009 roku

Zapraszamy uczniów oraz rodziców na Dzień Otwarty Gimnazjum nr 3 w Policach, które mieści się przy ulicy Traugutta 4, w dniu 2 kwietnia /czwartek/ od godziny 16.00 do 18.00.

poniedziałek, 30 marca 2009 roku

Mieszkańcy Gminy Police dla których problemy ochrony środowiska nie są obojętne mogą wziąć udział w akcji „Godzina dla Ziemi”, która wybije 28 marca br. o godz. 20.30 naszego czasu i na godzinę zgaszą światło, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi bez elektryczności.
„Godzina dla Ziemi” (Earth Hour) to ogólnoświatowa inicjatywa zorganizowana przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF po to, by przeciwstawić się największemu zagrożeniu dla naszej planety: zmianom klimatu. „Godzina dla Ziemi” to inicjatywa, która ma pokazać, że nawet małe zmiany w życiu codziennym są ważne, a wspólne działania na rzecz ochrony środowiska, nawet z pozoru drobne mogą wiele zmienić.

poniedziałek, 23 marca 2009 roku