Aktualności

W dniu 18 grudnia 2009 roku o godzinie 16.30 w Urzędzie Miejskim w Policach (sala 32) odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Tematem spotkania będzie współpraca Gminy Police z trzecim sektorem.
W czasie spotkania zostanie podsumowana wzajemna współpraca samorządu i organizacji w bieżącym roku oraz przedstawiony zostanie projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

poniedziałek, 14 grudnia 2009 roku

18 grudnia 2009r. w Galerii OBOK Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbędzie się wernisaż Jana Piotra Zięciaka pt.”Sacrum i Profanum”.
Piotr Zięciak jest rzeźbiarzem samoukiem. Urodził się 1 czerwca 1953r. w Wojcieszynie pod Nowogardem gdzie przez większość życia mieszkał, pracował jako rolnik i tworzył. W 2006r. przeprowadził się do Wołczkowa pod Szczecinem gdzie również mieści się jego kolekcja rzeźb. Rzeźbi od 1972 r. Wykonuje prace świeckie i sakralne. W dorobku ma ponad 1800 prac prezentowanych na około 100 wystawach. Jego rzeźby można spotkać w muzeach, wielu kościołach naszego regionu oraz kolekcjach prywatnych.

czwartek, 10 grudnia 2009 roku

Gmina Police otrzymała dofinansowanie ze środków INTERREG IVA na realizację kolejnego, czwartego już przedsięwzięcia. W dawnej stajni znajdującej się przy siedzibie Nadleśnictwa w Zalesiu powstanie Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Ośrodek po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych ma być wyposażony między innymi w salę konferencyjno - projekcyjną, dwukondygnacyjne sale ekosystemów ze sprzętem pozwalającym na interaktywne uczestnictwo bez względu na wiek i narodowość, praktyczne pracownie „mały odkrywca” wraz z pracownią mikroskopową, pracownię plastyczną, bibliotekę i salę zjawisk atmosferycznych. Ośrodek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

czwartek, 10 grudnia 2009 roku

Z okazji Obchodów Światowego Dnia AIDS przypadających w dniu 1 grudnia, Powiatowa Stacja  Sanitarno – Epidemiologiczna – pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wspólnie z Gimnazjum nr 3 w Policach, zorganizowała po raz dziewiąty Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS.
Celem olimpiady było zwrócenie uwagi młodzieży i poszerzenie ich świadomości na temat HIV/AIDS, w tym stosowania skutecznej profilaktyki zakażeń, zmotywowanie do samokształcenia oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne czyny.

wtorek, 8 grudnia 2009 roku

Urząd Miejski w Policach i Urząd Stanu Cywilnego w Policach w dniu 24.12.2009 będą nieczynne. Wynika to z Kodeksu Pracy, zgodnie z  którym za dzień świąteczny, przypadający w dniu wolnym od pracy, należy wyznaczyć inny dzień wolny.  Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypada w tym roku w sobotę. W związku z tym Burmistrz Polic postanowił jak wyżej.

czwartek, 3 grudnia 2009 roku

Już po raz piąty w Policach, a i tak przyciągnął tłumy do polickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - Michał Bajor zaprezentował największe przeboje Jonasza Kofty i Marka Grechuty.
Piosenkarz i aktor Michał Bajor wystąpił na polickiej scenie muzycznej 29 listopada 2009. Rechital poświęcony był dwóm artystom, którzy pozostawili po sobie ogromny dorobek artystyczny. „Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty” to najnowszy dwupłytowy album Michała Bajora. Szesnasty krążek w dorobku artysty, miał swoją premierę 12 października. Znajdziemy tu aż 26 utworów Marka Grechuty i Jonasza Kofty w interpretacji Michała Bajora. Koncert w Policach odbył się w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej promującej ten album.

czwartek, 3 grudnia 2009 roku

W dniu 25 listopada 2009 r. w Klubie Nauczyciela w Policach odbyła się Gala Sportu i Kultury, podczas której najwybitniejszym i utalentowanym sportowcom i twórcom kultury wręczono stypendia, nagrody oraz wyróżnienia.czwartek, 26 listopada 2009 roku

Dnia 20.11.2009 r. w Hotelu Orbis w Szczecinie odbyła się konferencja promocyjno- informacyjna poświęcona Priorytetowi VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Podczas konferencji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wyróżnił indywidualnych pracowników oraz ośrodki pomocy społecznej, które najaktywniej uczestniczyły w proponowanych szkoleniach realizowanych w ramach projektu systemowego „Profesjonalne kadry- lepsze jutro”. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników służb społecznych w województwie zachodniopomorskim. 
Wyróżnienie „ Lidera kształcenia ustawicznego w dziedzinie pomocy społecznej” otrzymała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Gabriela Doba. Indywidualne wyróżnienie otrzymała Pani Marta Tokarski.

poniedziałek, 23 listopada 2009 roku