Aktualności

We wtorek 31 maja 2016r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Policach. Radni podjęli uchwały w sprawach:

1.      zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

2.      zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016 - 2024.

3.      wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 11 przy ul. Józefa Piłsudskiego numer 10 w Policach.

4.      wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 7 przy ul. Rycerskiej numer 13 w Policach.

5.      powołania komisji konkursowej do oceny sołectw zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w 2016 roku.

6.      likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego w Policach Szkoły Filialnej w Przęsocinie.

7.      uchwalenia zasad partycypacji Gminy Police w roku 2016 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

8.      zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. w Policach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.

9.      wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekłończycy niezabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 490/7 o pow. 0,5686 ha z obrębu ewidencyjnego Niekłończyca wraz z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedawanej nieruchomości.

10.   wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

Teksty uchwał dostępne są na www.bip.police.pl  w zakładce „Rada Miejska”.
środa, 8 czerwca 2016 roku

Uwaga! W związku z rozpoczęciem prac związanych z organizacją X Pikniku organizacji pozarządowych, który odbędzie się 10 września 2016 r. od godz. 10:00 do 15:00 na placu przy Gimnazjum Nr 3 w Policach

Zgłoszenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 23), przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police), faksem pod nr 91 43 11 832, przesłać pocztą elektroniczną: wbaginska@ug.police.pl w temacie wpisując „10 piknik organizacji pozarządowych”. 

środa, 8 czerwca 2016 roku

KOMUNIKAT PRASOWY

 

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom.

„Szczepienia to najskuteczniejsza, bezpieczna i jedyna metoda zapobiegania wielu groźnym chorobom wywoływanym przez pneumokoki. Obecnie, przy powszechnym dostępie do internetu, rodzice napotykają wiele nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji odnośnie szczepień. Dlatego, postawiliśmy sobie za cel edukowanie ich w temacie zagrożeń ze strony pneumokoków, które są szczególnie groźne dla małych dzieci oraz przekazywanie rzetelnych informacji opartych na wiedzy medycznej i doświadczeniu lekarzy” – mówi Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji Aby żyć.

wtorek, 7 czerwca 2016 roku


Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, działające na terenie gminy Police, w roku 2016 obchodzą 70-lecie swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe, zorganizowane wspólnie przez strażaków i Urząd Miejski w Policach,  odbyły się 28 maja. Zostały połączone  z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka. Jubilaci to OSP Police, OSP Trzebież, OSP Tanowo i OSP Tatynia. Wszystkie te ochotnicze jednostki współpracują w akcjach z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach i Zakładową Strażą Pożarną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA. Jubileusz był wyjątkową okazją do wspólnego świętowania.

piątek, 3 czerwca 2016 roku

OŚWIADCZENIE

Prezesa Stowarzyszenia LGD „Dobre Gminy”

Teresy Dera

W związku z zarzutem, dotyczącym braku umiejętności złożenia merytorycznie właściwego wniosku, który został opublikowany po moim adresem na łamach gazety GminaDobra.info oraz portalu GminaDobra.info w artykule zatytułowanym „Sześć milionów dotacji przepadło. Czy prezes Teresa Dera wyciągnie konsekwencje?” oświadczam:

„Złożony przez LGD Stowarzyszenie „Dobre Gminy” wniosek dotyczący lokalnej strategii rozwoju spełniał wszystkie warunki i kryteria obowiązujące w konkursie, na co dowodem jest pismo skierowane do Pana Krzysztofa Jurgiela, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 maja br. przez Jarosława Rzepę, wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w którym marszałek pisze, że w związku z niewystarczającym limitem środków lokalna strategii rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dobre Gminy”, nie została wybrana, pomimo iż spełniła wszystkie warunki i kryteria obowiązujące w konkursie. Ponadto Jarosław Rzepa zwrócił się do właściwego ministra z prośbą o zwiększenie limitu środków dla województwa zachodniopomorskiego, co umożliwi realizację wszystkich lokalnych strategii rozwoju w regionie.”

piątek, 3 czerwca 2016 roku
środa, 1 czerwca 2016 roku

Wczoraj Zespół ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego przyjął protokół z weryfikacji i opiniowania wniosków z propozycjami zadań. Z 18 wniosków, które wpłynęły w trakcie naboru, ze względu na braki formalne odrzucono 1 wniosek. Łącznie policzanie będą mogli oddać swój głos na 17 projektów – 6 z terenów sołeckich oraz 11 z terenu Polic.

Wszystkie wnioski można przejrzeć i pobrać na stronie 
(http://www.bo.police.pl/wnioski.html)
natomiast protokół zespołu z weryfikacji i opiniowania wniosków jest dostępny do pobrania – (PROTOKÓŁ PDF)

Głosowanie na zakwalifikowane wnioski odbędzie się od 15 czerwca do 8 lipca 2016 r. 

środa, 1 czerwca 2016 roku

Wielkie odliczanie  do rozpoczęcia III Transatlantyckiej Wyprawy Kajakowej trwa. Już 29 maja (niedziela) Aleksander Doba wyruszy w niewiarygodną podróż na kajaku „OLO” z Nowego Jorku (Ameryka Północna) do Lizbony (Portugalia). Planowana godzina startu z LIBERTY LANDING MARINA to 13:07 czasu lokalnego (19:07 czasu polskiego) .

Burmistrz Polic Władysław Diakun pożegnał polickiego podróżnika w Warszawie 18 maja podczas  konferencji prasowej, która odbyła się tuż przed wylotem Aleksandra Doby do Stanów Zjednoczonych. W spotkaniu  oprócz mediów wzięli udział także sponsorzy wyprawy (Gmina Police jako sponsor strategiczny), zaproszeni goście.

Aleksander Doba, Honorowy Obywatel Polic, podróżnik roku 2015 wybrany w konkursie National Geographic,  pełen pozytywnej energii zakomunikował, że będzie starał się dopłynąć do Lizbony i tym samym zakończyć wyprawę w dniu swoich urodzin, które przypadają na dziewiątego września.

Trzymając kciuki życzymy zakończenia wyprawy pełnym sukcesem. Do zobaczenia w Policach!
piątek, 27 maja 2016 roku