Aktualności

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach informuje, iż zgodnie ze zmianą  ustawy  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), z dniem 01 stycznia 2010 roku został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego rokrocznie dofinansowywane były zadania związane z ekologią i ochroną środowiska na terenie Gminy Police, zgodnie z art. 406 i 407 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

wtorek, 2 marca 2010 roku

Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach informuje, iż nastąpiły zmiany w strukturze działów oraz filii Biblioteki.  
W 2009 r. Biblioteka utworzyła nową filię -  Filię Naukową, która znajduje się przy ul. Barnima 26 (w miejscu dawnej Biblioteki Pedagogicznej).  W 2010 r. w struktury tejże Filii został włączony księgozbiór Czytelni Naukowej, która mieściła się w budynku głównym Biblioteki, przy ul. Wojska Polskiego 15 (I piętro). W związku z tym cały księgozbiór Czytelni Naukowej został połączony z księgozbiorem FILII NAUKOWEJ i tam jest udostępniany dla czytelników.
Informujemy, iż w miejscu Czytelni Naukowej (budynek gł., przy ul. Wojska Polskiego 15, I piętro) został utworzony DZIAŁ REGIONALNY, który posiada w swoich zbiorach księgozbiór regionalny.
Zapraszamy na stronę  www.biblioteka.police.pl , gdzie znajdą Państwo informacje odnośnie form udostępniania oraz godzin otwarcia placówek.

wtorek, 2 marca 2010 roku

W dniach od 14 do 30 kwietnia 2010 r. dla terenu Gminy Police odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 znajduje się w Szczecinie ul. Firlika 20. Obowiązek kwalifikacji wojskowej dotyczy mężczyzn  urodzonych w latach 1986-1991.

czwartek, 25 lutego 2010 roku

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbyło się 18 lutego br., zapraszamy na spotkanie organizacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Police, które odbędzie się 04 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 17-tej w Policach, ul. Staszica 1 (siedziba Klubu Seniora Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów).
Podstawowym celem spotkania będzie przygotowanie forum organizacji pozarządowych z Gminy Police, na którym wyłonieni zostaną przedstawiciele  do Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych.

czwartek, 25 lutego 2010 roku

Zapraszamy na Gawędę Historyczną 25 lutego 2010 r. godz. 17 pt. "Gród Słowiański w Mścięcinie" do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.wtorek, 23 lutego 2010 roku

Recital złożony z oryginalnych kompozycji wiolonczelowych oraz transkrypcji najbardziej znanych utworów Fryderyka Chopina na wiolonczelę z fortepianem, to kolejny koncert Chopinowski, jaki odbył się w polickim MOK-u.
W niedzielny wieczór 21 lutego mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczym koncercie Andrzeja Janaszka oraz Małgorzaty Janaszek. Muzycy uczestniczyć będą w wielu cennych koncertach w ramach obchodów Roku Chopinowskiego w Policach.

wtorek, 23 lutego 2010 roku

Koncert Chopinowski w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, przybliżył uczniom polickich szkół twórczość kompozytora uważaną za Polski skarb narodowy.
Licznie przybyła na koncert młodzież dowiedziała się podstawowych informacji na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina. Drugi już Poranek Chopinowski odbył się w 18 lutego o godz. 11.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

wtorek, 23 lutego 2010 roku

"Policki Informator Podatkowy” został zaktualizowany i rozszerzony o nowe informacje. Ma posłużyć pomocą tym, którzy są lub będą zobowiązani do zapłaty podatków i opłat na rzecz Gminy Police. Zawarte w tym wydaniu informacje mają pomóc w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa bez sięgania do wielu aktów prawnych. Uzyskane środki finansowe wpłyną pozytywnie na rozwój naszej społeczności lokalnej.Aby pobrać "Policki Informator Podatkowy" kliknij tutaj (plik pdf, wielkość - 2,5MB).

czwartek, 18 lutego 2010 roku