Aktualności

Mała forma teatralna na scenie polickiego MOK-u, czyli kameralność, słowo poetyckie oraz współczesna interpretacja rzeczywistości, to uczczenie Międzynarodowego Dnia Teatru.
Już 26 marca 2010r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach Teatr Elipsa zaprezentuje publiczności odrobinę poezji oraz spektakl pt. „Dać nowy wygląd człowiekowi”. Sztuka teatralna opowiada o dotyczących nas wszystkich problemach współczesnej rzeczywistości, która odczytywana jest przez młodych artystów, jako nieustająca pogoń za modą oraz sztucznością. Będziemy mieli okazję wspólnie zastanowić się do czego takie postępowanie może doprowadzić człowieka - zagubionego, samotnego. Teatr chce „zmusić bliźnich do refleksji nad własnym losem…” i to z wykorzystaniem ciekawych rekwizytów  - plastikowych worków na śmieci.

piątek, 19 marca 2010 roku

Burmistrz Polic serdecznie zaprasza wszystkie mieszkanki gminy Police urodzone w 1997 roku na bezpłatne szczepienia przeciwko wirusom HPV wywołującym między innymi raka szyjki macicy.
Program szczepień jest w całości finansowany przez Gminę Police.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, a w szczególności rodziców dziewczynek objętych programem szczepień, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach o godz. 17.30.
Podczas spotkania prof. Zbigniew Celewicz wygłosi wykład na temat „Profilaktyka raka szyjki macicy” oraz udzieli wszelkich informacji na temat szczepień.

czwartek, 18 marca 2010 roku

Najbliższy koncert 21 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach będzie prezentacją unikatowego wykonania całego cyklu 19 Pieśni op.74 (wyd. pośmiertne) Fryderyka Chopina - męskich i żeńskich. Zwykle wykonywane są w interpretacji sopranu i barytonu lub basu. W Policach zaprezentowane zostaną przez wokalistkę Beatę Gramzę - sopran z towarzyszeniem fortepianu, na którym grać będzie Andrzej Janaszek.
Recital złożony jest z kilkunastu pieśni mistrza stylu brillant do tekstów wieszczów oraz czołowych poetów polskiego romantyzmu, m.in. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Stefana Witwickiego, Bohdana Zaleskiego czy Wincentego Pola.
Słowo wiążące - postać Fryderyka Chopina, czasy i miejsca, w których tworzył oraz poezję inspirowaną twórczością polskiego wieszcza muzycznego przedstawi Mirosław Kosiński - solista Szczecińskiej Opery na Zamku.

piątek, 12 marca 2010 roku

W roku obchodów 750 - lecia nadania praw miejskich Policom, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach realizuje projekt pt. ,, Spotkanie z Historią’’ Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi i osób starszych zamieszkałych na terenie Starego Miasta w Policach. Celem projektu jest: rozwój zainteresowań u dzieci, wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, wspieranie rodziców w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.

piątek, 12 marca 2010 roku

28 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach już po raz piaty odbędzie się Dzień Kultury Greckiej.
Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności, ze względu na głęboko zakorzenioną w historii Polic kulturę grecką. Tegoroczne wydarzenie uświetni występ Anny Faber z harfą elektryczną.
W prezentowanym programie znajdą się największe przeboje muzyki greckiej, jak Grek Zorba, Dzieci Pireusu, Tango de nefelis oraz pieśni śpiewane po grecku w aranżacjach na Harfę z zespołem, a także utwory z Półwyspu Bałkańskiego.

środa, 10 marca 2010 roku

Informujemy, że 08 kwietnia 2010 r. (w czwartek) o godz. 17-tej w pierwszym terminie, o godz. 17,30 w drugim terminie w Policach ul. Staszica 1 (w siedzibie Klubu Seniora Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów) odbędzie się zebranie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Podczas zebrania wybrana zostanie dziesięcioosobowa reprezentacja organizacji, rekomendowana  do udziału w pracach Gminnej Komisji Organizacji Pozarządowych.
Uprawnionymi do udziału w wyborach są prezesi, przewodniczący, prezydenci organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Police.
W przypadku nieuczestniczenia w zebraniu wymienionych osobiście, organizacja pozarządowa może być reprezentowana przez innego członka, który podczas rejestracji przedstawi upoważnienie na piśmie wystawione przez reprezentowaną organizację.

środa, 10 marca 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Policach organizuje Wiosenne Targi Pracy. Osoby Bezrobotne, i poszukujące pracy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, którzy przedstawią aktualne oferty pracy i przeprowadzą wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Pracodawcy bezpłatnie będą mieli możliwość kontaktu z liczną grupą kandydatów z doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi.

środa, 10 marca 2010 roku

Występ Zespołu Tańca Ludowego „Zgoda” z Wilna, kaziukowe serca, smorgońskie obwarzanki i palmy wielkanocne uświetniły tegoroczne spotkanie polickiej publiczności z folklorem. Były wzruszenia, wspomnienia i tradycje…
Spotkanie z Wileńszczyzną odbyło się 8 marca 2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Organizatorzy Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło w Policach pragną podtrzymywać tradycję Wileńskich Kaziuków, szczególnie iż wydarzenie co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród polickiej publiczności. Dlatego spotkaliśmy się z Wileńszczyzną już po raz czwarty.

wtorek, 9 marca 2010 roku