Aktualności

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego ochrona zwierząt.
W ramach  wykonywania zadania będą realizowane czynności związane z  ochroną bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacją w zakresie ochrony zwierząt w 2010 r.

piątek, 30 kwietnia 2010 roku

Gmina Police osiągnęła niewątpliwy sukces w konkursie projektów edukacyjnych rywalizujących o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 9.1.2 POKL). Ze zgłoszonych do tego konkursu 180 projektów, dofinansowanie otrzymało 31, w tym Gmina Police, której propozycja pn. „Policki Prymus” uzyskała pierwsze miejsce na liście rankingowej. Na realizację swojego projektu Gmina Police uzyskała 620.143 zł., tj. dokładnie tyle, ile wnioskowała.

piątek, 30 kwietnia 2010 roku

Zachęcamy do zgłaszania się do bazy danych podmiotów kultury (instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, zespołów muzycznych formalnych jak i nieformalnych, jak i przemysłów kreatywnych funkcjonujących na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (miasta: Szczecin i Stargard Szczeciński, gminy: Police, Goleniów, Gryfino, Stargard Szczeciński, Kołbaskowo, Dobra, Kobylanka, Stare Czarnowo, Nowe Warpno). Budowa tej bazy danych jest częścią badania ilościowego, które będzie pomocne w przygotowaniu wniosku Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W dalszej części badania, w oparciu o skierowaną do Państwa ankietę będziemy starali się stworzyć w miarę możliwości jak najpełniejszy obraz znaczenia tego obszaru w codziennym funkcjonowaniu miasta i regionu

czwartek, 29 kwietnia 2010 roku

„I love rock and roll” śpiewały nastolatki z formacji wokalnej PP66, dzieląc się z publicznością swoją pozytywną energią…
25 kwietnia 2010r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbył się niezwykły koncert młodych, utalentowanych wokalistów. Koncert PP66 okazał się być typowo rockowym przedsięwzięciem zespołu, który nagrał pierwszy w historii Polic swój własny teledysk. Gościnnie na scenie wystąpił zespół Abbatio znany m.in. z programu TVN „Mam talent”.

czwartek, 29 kwietnia 2010 roku

Od wielu lat Gmina Police aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich obchodach Światowego „Dnia Ziemi” które odbyły się pod hasłem "Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas."
Tegoroczna akcja odbyła się w dniach 22 i 23 kwietnia. W akcji wzięła udział młodzież szkolna oraz dzieci, a także mieszkańcy gminy Polic. Uczestnicy akcji mogli odbierać worki i rękawice w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach.

czwartek, 29 kwietnia 2010 roku

Na sesji w dniu 27 kwietnia 2010 roku Rada Miejska w Policach wyraziła aprobatę dla działań Burmistrza Polic w zakresie realizacji budżetu gminy w 2009 roku. Radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Władysławowi Diakunowi. Za uchwałą głosowało czternastu radnych (PIS, Gryf i radni niezależni). Przeciwnych uchwale było czterech radnych, jeden się wstrzymał.
Wybrano też nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Grzegorz Ufniarz (Gryf).

środa, 28 kwietnia 2010 roku

Gmina Police, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Deutsche - Polnische Gesellschaft M-V e.V - organizatorzy „Międzynarodowych Dni Polic 2010 Polsko-Niemieckiego Festiwalu Talentów” ogłaszają konkurs na najlepszą potrawę regionalną polsko-niemieckich terenów Zalewu Szczecińskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 czerwca 2010r. podczas „Międzynarodowych Dni Polic 2010 Polsko - Niemieckiego Festiwalu Talentów”.

wtorek, 27 kwietnia 2010 roku

26 kwietnia 1945 r. wojska radzieckie (2 Front Białoruski-2 Armia Uderzeniowa) weszły do miasta Police tworząc najpierw Enklawę Policką a następnie we wrześniu 1946 r. władza została przekazana polskiej administracji.
Burmistrz Władysław Diakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król złożyli wiązanki oraz zapalili znicze pod polickimi pomnikami upamiętniającymi ofiary II Wojny Światowej.

poniedziałek, 26 kwietnia 2010 roku