Aktualności

W dniu 31.05.2010r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Zarządzeniem Nr 107/10 Burmistrza Polic z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonych konkursów oraz wysokości dotacji w 2010 r dokonano wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w 2010 r.

wtorek, 1 czerwca 2010 roku

Podczas Międzynarodowych Dni Polic 4-6 czerwca 2010 r. odbędzie się widowisko historyczne „Overlord od D-Day do Falaise” zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB” przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Policach. Zwiedzający będzie miał okazje zapoznania się z umundurowaniem oraz wyposażeniem żołnierzy z czasów II Wojny Światowej. Możliwe będzie również przejażdżka sprzętem wojskowym.

Program imprezy:

niedziela, 30 maja 2010 roku

Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza 4 i 5 czerwca na „MIĘDZYNARODOWE DNI POLIC 2010 - Polsko- Niemiecki  Festiwal Talentów”.
Jak co roku impreza odbędzie się na polanie za SP8 i obfitować będzie w wiele atrakcji.
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Gmina Police, Zakłady Chemiczne Police S.A, Deutsch - Polnische Gesellschaft M-V e.V. zaplanowali m.in. występy amatorskich zespołów artystycznych z Polski i Niemiec w ramach Polsko- Niemieckiego Festiwalu Talentów oraz konkurs kulinarny na regionalną potrawę dla polsko-niemieckich terenów Zalewu Szczecińskiego, należących do Euroregionu Pomerania. Wciąż można aktywnie włączyć się do uczestnictwa w tegorocznych Dniach Polic, nadsyłając zgłoszenie na konkurs kulinarny.
Podczas imprezy odbędzie się także ekscytujący Turniej miast partnerskich Police - Pasewalk oraz Puchar Polski Strong Man 2010.
Wydarzenie uświetnią koncerty gwiazd polskiej estrady muzycznej: Doda & Zespół, Nefer, Boys oraz Strachy Na Lachy. A na zakończenie pokaz pirotechniczny.

niedziela, 30 maja 2010 roku

niedziela, 30 maja 2010 roku

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Police.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty  wykonania tego zadania w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, (pokój nr 3 C ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 czerwca 2010 r. do godziny  16 00.

piątek, 28 maja 2010 roku

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach prosi o zapoznanie się z ulotką informacyjną na temat powodzi przygotowaną dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Równocześnie przypominamy, że teren Gminy Police, dzięki ogromnym terenom zalewowym w dolinie dolnej Odry, nie jest poważnie zagrożony.

czwartek, 27 maja 2010 roku

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do zgłaszania reprezentantów swoich organizacji/podmiotów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Województwa Zachodniopomorskiego
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania reprezentantów swoich organizacji/podmiotów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych w trybie ww. ustawy w latach 2010 i 2011.
Na obecnym etapie tworzona jest baza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010 i 2011.

czwartek, 27 maja 2010 roku

Wybierając studia warto zwrócić uwagę na kierunki: zarządzania, dietetyki, mechatroniki oraz informatyki, otwierane przez uczelnie dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Takie kierunki są zazwyczaj lepiej wyposażone w pomoce naukowe. Często dysponują nowoczesnymi laboratoriami. W poprzednich latach szczecińskie uczelnie otworzyły 2 takie kierunki studiów. W roku 2009 w Pomorskiej Akademii Medycznej utworzono kierunek DIETETYKA a w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu kierunek ZARZĄDZANIE. W roku 2010 nowe kierunki finansowane z pieniędzy unijnych powstaną jedynie w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Wyższej Szkole Techniczno Ekonomicznej.

wtorek, 25 maja 2010 roku