Aktualności

Z okazji 750-lecia nadania Policom praw miejskich  i w związku z planowaną doroczną ogólnopolską pielgrzymką pracowników wodociągów i kanalizacji na Jasną Górę, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Police na mszę świętą w intencji pracowników ZWiK, która odbędzie się w niedzielę 3 października, o godzinie 11.00, w kościele p.w. św. Kazimierza w Policach.

piątek, 1 października 2010 roku

W związku z zakończeniem robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Piaskowej w Policach od dnia 01 października 2010 roku przywrócona zostanie stała organizacja ruchu obowiązująca przed rozpoczęciem robót związanych z przebudową ulicy.
W związku z zakończeniem robót przywrócone zostanie m.in. pierwszeństwo i podporządkowanie na skrzyżowaniu ulicy Bankowej i ulicy Grzybowej – prosimy kierowców o szczególną ostrożność.

czwartek, 30 września 2010 roku

W związku z zakończeniem robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Piaskowej w Policach od dnia 01 października 2010 roku linie autobusowe 103, 109 i 111 powracają na stałe trasy. Uruchamia się przystanki „Piaskowa Szkoła” i „Piaskowa” na ul. Piaskowej. Ulegają likwidacji przystanki zastępcze zlokalizowane na ul. Wyszyńskiego i ul. Bankowej.

czwartek, 30 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 213/2010
Burmistrza Polic
z dnia 30 września 2010 r.

W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z póź. Zm.), zarządzam co następuje:

§1. W związku z ustaniem zagrożenia powodziowego ogłoszonego w Zarządzeniu Burmistrza Polic nr 211/2010 z dnia 28.09.2010 r. odwołuję alarm przeciwpowodziowy dla gminy Police z dniem 30 września 2010 r.

czwartek, 30 września 2010 roku

Od początku września 2010 roku realizowany jest program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom skierowany do mieszkańców Gminy Police, którzy ukończyli 65 rok życia.
Szczepienia realizowane są w następujących placówkach zdrowotnych:

czwartek, 30 września 2010 roku

Burmistrz Polic Władysław Diakun w imieniu kajakarza Aleksandra Doby  zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie przed planowaną wyprawą słynnego, polickiego  podróżnika. Tym razem Aleksander Doba chce  samotnie przepłynąć Atlantyk. Spotkanie z nim odbędzie się pierwszego października, o godzinie 17-tej, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piaskowej w Policach. Będzie to jedyna okazja, by obejrzeć niezwykły kajak, który został skonstruowany specjalnie na tę niebezpieczną wyprawę. Aleksander Doba opowie też o tym, jak ma wyglądać jego podróż kajakiem przez Atlantyk.

czwartek, 30 września 2010 roku

Początek roku szkolnego oznacza również początek zajęć licznych grup artystycznych z polickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Każdy kto przybył 26 września do siedziby MOK-u mógł bliżej zapoznać się z ofertą edukacji artystycznej w Policach, kierowanej do licznej rzeszy dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Była to także okazja aby spotkać się z instruktorami, uzyskać informacje i w końcu dołączyć do szeregów aktywnie działających artystów.

wtorek, 28 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 211/2010
Burmistrza Polic
z dnia 28 września 2010 r.

W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1 W związku z niekorzystnymi prognozami pogodowymi oraz podniesieniem się poziomu wód rzeki Odry i Zalewu Szczecińskiego, ogłasza się alarm przeciwpowodziowy na obszarze gminy Police od godz. 8.00 dnia 28 września 2010 r. do odwołania.

wtorek, 28 września 2010 roku