Aktualności

Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia na IX Policki Kiermasz Pracy „Szansa na lepszą przyszłość”, który odbędzie się w dniu 20.10.2010 r. od godziny 10.00 do 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (ul. Siedlecka 1a).

czwartek, 14 października 2010 roku

Miejski Ośrodek Kultury w Policach jest organizatorem cyklicznej i nabierającej coraz większego prestiżu imprezy kulturalnej pod nazwą Polickie Dni Muzyki. Jest to trzydniowe święto muzyki sakralnej i oratoryjnej, podczas którego prezentują się liczne chóry, zespoły oraz znani soliści z Polski i zagranicy.
Od wielu lat Polickie Dni Muzyki mają postać polsko-niemieckiego festiwalu muzyki klasycznej. Tegoroczne obchody Polickich Dni Muzyki odbędą się 22-24 października 2010 r. i zostały dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

poniedziałek, 11 października 2010 roku

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/330//09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za wysokie wyniki sportowe wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych w 2011 r. można składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3c (kancelaria) w terminie do 31 października 2010 roku
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.bip.police.pl/ („Uchwały rady miejskiej”) i pod numerem tel. 91 431 18 06.

piątek, 8 października 2010 roku

Galeria OBOK Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach zaprasza na wernisaż fotografii pt.Między Łarpią a Gunicą. Na wystawie będzie można zobaczyć wyjątkowe fotografie przyrodnicze autorstwa Andrzeja Kowalika oraz kolekcję dawnych pocztówek.

czwartek, 7 października 2010 roku

Od wielu lat Gmina Police aktywnie uczestniczy w międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „ Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady” w dniach 20-22 września br. W kampanii wzięła udział młodzież szkolna oraz dzieci , a także Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Rady Osiedla, Sołectwa, Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia”, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”. Ogółem zebrano 1250 worków i 18 m3 odpadów zgromadzonych luzem.
Dziękujemy za czynny udział w akcji. Mamy nadzieję, że ta kampania będzie skupiała co roku uwagę coraz większej liczby osób.

czwartek, 7 października 2010 roku

Koncert Anity Lipnickiej uświetni tegoroczne Polickie Dni Muzyki 2010 Polsko-Niemieckie Warsztaty Beethovenowskie odbywające się 22-24 października 2010 r. W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbędzie się wiec wyjątkowy koncert uznawanej artystki, która promować będzie swój najnowszy album pt. „Hard Land Of Wonder”.

„Zamysł był prosty - chciałam przy pomocy minimalnych środków wyrazu skonstruować prawdziwą bombę emocjonalną” (A. Lipnicka)

czwartek, 7 października 2010 roku

Aleksander Doba przygotowuje się do swojej największej wyprawy, samotny rejs przez Atlantyk. Jak jest przygotowany mogliśmy zobaczyć 1 października 2010, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piaskowej, gdzie zaprezentował swój oceaniczny kajak. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm i samorządów, które wspierają wyprawę dzielnego policzanina. To był ostatni moment do obejrzenia „kosmicznego” kajaku ponieważ, po pokazie został załadowany na statek Euroafriki i wysłany do Dakaru. Pan Doba dotrze do Dakaru około 21 października a następnie popłynie 100 km do portu Bargny Gouddau aby sprawdzić sprzęt i doczekać końca sezonu huraganów a następnie spędzi 3 miesiące na oceanie pokonując 5 000 km. do portu Fortaleza w Brazylii.

poniedziałek, 4 października 2010 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, iż w dniach do 8 do 20 października 2010 r. odbędzie się  akcja szczepienia lisów. Szczepienie będzie wykonane za pomocą szczepionki znajdującej się w przynęcie, która będzie wyrzucana  z samolotów na tereny lasów, pól, łąk i nieużytków. W związku z powyższym  należy w dniach od 8 do  20 października 2010 r.  przestrzegać następujących zasad:

poniedziałek, 4 października 2010 roku