Aktualności

Gmina Police otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie”, który został złożony w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju, działanie Odnowa i rozwój wsi – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wyniesie 824 653,74 zł, a dofinansowanie stanowić będzie kwotę 442 000 zł.
Teren pod budowę świetlicy został określony w Planie zagospodarowania przestrzennego jako działka nr 334/1 przy ul. Kościuszki w obrębie Trzeszczyn. Obecnie znajduje się tam plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną.

poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

Już 8 stycznia w sobotę zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Jasienicy. Konkursy, zabawy, zbiórka groszówek, pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi przez Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze, loteria fantowa, bufet, karaoke i wiele ciekawych aukcji. Podczas trwania imprezy zlicytujemy m.in. gadżety WOŚP, tablicę XIX Finału, płytę z autografem Kamila Bednarka (finalisty Mam Talent), książkę z autografem Anny Dymnej i wiele innych. Jak co roku zagra z nami zespół Paladium, wystąpi zespół taneczny Rady Osiedla w Jasienicy a  o godz. 20 koncert będziemy mieli okazję zobaczyć koncert "Hope and Love Factory" - projekt muzyczny, na który składają się popularne piosenki o nadziei i miłości. Ostatnim utworem będzie "Moja i Twoja Nadzieja" szczecińskiego zespołu Hey, zaśpiewana przez wszystkich wykonawców obecnych na scenie. Sztab w Jasienicy to jedyny sztab w Policach podczas tegorocznego finału. Gramy dla dzieci z chorobami urologicznymi i hefrologicznymi. A są z nami m.in. polickie cukiernie, Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze, Polickie Centrum Turystyki, Totolotek S.A., polickie sklepy i przedsiębiorcy. Startujemy o godz. 16:00 w sali Rady Osiedla w Jasienicy.

środa, 5 stycznia 2011 roku

Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” i Policki Klub Cyklistów „Sama-Rama” organizują  II Polickie Palenie Choinek pod hasłem „Zabierz swoją starą”. Odbędzie się ono 15 stycznia 2011 roku, o godz. 17.00,  na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach.
Podobnie, jak przed rokiem – będzie to dla policzan okazja do spotkania się przy ognisku, w którym spłoną  niepotrzebne już, bożonarodzeniowe drzewka.  Można zabrać ze sobą kiełbasę do pieczenia (pamiętając o kijkach do kiełbasy) oraz gorącą herbatę.  Organizatorzy zapewniają miłą i ciepłą atmosferę.

środa, 5 stycznia 2011 roku

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 9 stycznia w Miejskim Ośrodku kultury w Policach.
Miejski Ośrodek Kultury w Policach włącza się do organizacji wydarzenia zainicjowanego przez Fundację Jurka Owsiaka. Oznacza to dzień w MOK-u pełen atrakcji, których celem będzie zbiórka pieniędzy. W tym roku będziemy zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pragnie przyczynić się do wczesnej diagnostyki wad układu moczowego i skutecznego ich leczenia urologicznego, skuteczniejszej walki z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu niewydolności wielonarządowej u chorych hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii a także utrzymania wysokiego standardu leczenia nerkozastępczego dzieci z przewlekłą chorobą nerek oraz diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci.

środa, 5 stycznia 2011 roku

Cztery wspaniałe aktorki, cztery „tygrysice w menopauzie” opowiadają i śpiewają o trudnym okresie życia, który nie ominie żadnej z Pań. Wspólnota doświadczeń łączy bohaterki sztuki oraz kobiety na widowni. Spektakl staje się „babskim spotkaniem” pełnym humoru – najlepszego lekarstwa na wszelkie dolegliwości. Nieuchronne problemy w radosnej i ciepłej atmosferze spektaklu przestają być wstydliwe i okazują wcale nie takie straszne!

poniedziałek, 3 stycznia 2011 roku

Muzyczna Wigilia jest już tradycją w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. W przedświąteczny czas policcy chórzyści oraz zespoły wokalne zarażają wspólnym kolędowaniem, tworząc tym samym niepowtarzalną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
20 grudnia 2010 roku w pięknie ustrojonym holu Miejskiego Ośrodka Kultury rozbrzmiewały kolędy w wykonaniu chóru Postcriptum, Maria Cantat, Zespołu Ludowego Balbiny, chóru Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chóru Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów „Marzenie” oraz młodzieżowego Studia Wokalnego i zespołu PP 66. Wielu wykonawców i wiele pięknych kolęd wpłynęło na miłą kameralną atmosferę, w której uczestniczyli zaproszeni goście.

wtorek, 21 grudnia 2010 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że w związku z niepodjęciem uchwały o zatwierdzeniu taryf przez Rade Miejską w Policach w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku powoduje, że zweryfikowane taryfy wchodzi w życie po upływie 70 dni od daty złożenia wniosku zgodnie z art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.).

Od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. w Gminie Police będą obowiązywały nowe ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

wtorek, 21 grudnia 2010 roku

"Dziadek do orzechów" w polickim MOK-u wystąpi Balet Opery na Zamku w Szczecinie.
Dziadek do orzechów jest jednym z najbardziej znanych dzieł Piotra Czajkowskiego. Przepiękny, prezentowany w dwóch aktach spektakl baletowy na motywach baśni Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna zabierze widzów w świat fantazji, tańca i zachwycającej muzyki.

poniedziałek, 20 grudnia 2010 roku