Aktualności

"Policki Informator Podatkowy” został zaktualizowany i rozszerzony o nowe informacje. Ma posłużyć pomocą tym, którzy są lub będą zobowiązani do zapłaty podatków i opłat na rzecz Gminy Police. Zawarte w tym wydaniu informacje mają pomóc w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa bez sięgania do wielu aktów prawnych. Uzyskane środki finansowe wpłyną pozytywnie na rozwój naszej społeczności lokalnej.

Aby pobrać "Policki Informator Podatkowy" kliknij tutaj (plik pdf, wielkość - 2,5MB).

poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

Cieszące się ogromnym zainteresowaniem Zimowe - Międzynarodowe Prezentacje Taneczne odbędą się już 22 stycznia 2011.
Zimowe warsztaty oraz prezentacje taneczne rokrocznie odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach z inicjatywy polickiej Companii Baletowej. Młodzież ma okazję zaprezentować swoje umiejętności, pokazać się szerszej publiczności.
Tegoroczny koncert będzie prezentacją artystycznego dorobku Companii Baletowej oraz zaprzyjaźnionych i współpracujących z nią od wielu lat zespołów. Publiczność będzie miała okazję podziwiać taneczne ze Schwedt, Ueckermünde, Neuenhagen, zespół Ogniska Baletowego a także „Ewenement” i „Almas” ze Szczecina, zespół „Iskra” ze Świdwina, Zespół „Efekt” z Pałacu Młodzieży, oraz Companię Baletową. Ponad dwugodzinny koncert będzie prezentacją różnych stylów, umiejętności, wspaniałych choreografii wielu różnych formacji tanecznych.

piątek, 14 stycznia 2011 roku

Burmistrz Polic - pan Władysław Diakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej  - pan Witold Król reprezentowali Gminę Police na tradycyjnym „Neujahrsempfang” - „Przyjęciu nowego roku”, które 12 stycznia odbyło się w centrum kulturalnym „Historisches U” w Pasewalku.
Spotkanie, już po raz 13 zorganizowane przez Starostwo Powiatu Uecker-Randow i Bundeswehrę garnizonu Torgelow, miało jak zwykle rozmach, ale przebiegło w nieco melancholijnej atmosferze. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że była to już ostatnia uroczystość tego rodzaju. Naszych sąsiadów czeka reforma samorządowa, znaczącym przekształceniom ulegnie też Bundeswehra.

piątek, 14 stycznia 2011 roku

Kwestowała cała Polska, kwestowali także policzanie… Podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy 40 488,30 złotych.
Tegoroczny WOŚP upłynął pod hasłem zbiórki pieniędzy na sprzęt konieczny do ratowania dzieci z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi. Z tej właśnie okazji mogliśmy w Policach bawiąc się kwestować i włączyć się tym samym do akcji Jerzego Owsiaka.

środa, 12 stycznia 2011 roku

Gmina Police otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Teatr i literatura bez tajemnic” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Całkowita wartość projektu wynosi 49 750,00 zł.
W ramach projektu 30 uczestników w wieku 7-15 lat zamieszkałych w sołectwie Tatynia, będzie miało możliwość wzięcia udziały w zajęciach teatralnych i wyrównawczych z języka polskiego. Projekt będzie trwać do końca 2011 roku.

poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Policach przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa praca – to się opłaca! Wsparcie procesów adaptacyjnych  i modernizacyjnych w Powiecie Polickim”.
Projekt jest skierowany do mieszkańców Powiatu Polickiego, którzy pracują lub pracowali u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

Gmina Police otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie”, który został złożony w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju, działanie Odnowa i rozwój wsi – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wyniesie 824 653,74 zł, a dofinansowanie stanowić będzie kwotę 442 000 zł.
Teren pod budowę świetlicy został określony w Planie zagospodarowania przestrzennego jako działka nr 334/1 przy ul. Kościuszki w obrębie Trzeszczyn. Obecnie znajduje się tam plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną.

poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku