Aktualności

PRAKTYKI W NIEMCZECH „DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY"
W ramach projektu Dobrowolny Rok Ekologiczny, Ministerstwo Środowiska Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Ochrony Konsumentów Kraju
Związkowego Brandenburgia, przy współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, organizuje coroczne praktyki dla młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.
środa, 6 kwietnia 2011 roku

21.04.2011 r. o godz.17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy. Podczas spotkań będzie omawiana działalność LGD, cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, a także działania w ramach, których można ubiegać się o unijne dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Serdecznie zapraszamy

Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1A, sala 116
poniedziałek, 4 kwietnia 2011 roku

Rozpoczyna się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Dla Gminy Police odbędzie się w terminie: 26.05.2011r. – 13.06.2011r.; obejmie  mężczyzn urodzonych w 1992 r. oraz roczniki starsze – mężczyźni którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku i kobiety.

poniedziałek, 4 kwietnia 2011 roku

Gmina Police otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Transgraniczna rozbudowa infrastruktury turystycznej sportów wodnych oraz wspólna promocja imprez kulturalnych i sportów wodnych w Uniwersyteckim Mieście Hanzeatyckim Greifswald i w Trzebieży/ Gmina Police” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.

środa, 30 marca 2011 roku
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami           w sprawie dostarczania odpadów na plac przy ul. Kamiennej 3   w Policach Burmistrz Polic informuje, iż  w styczniu  roku 2010
r.   na wymienionym  terenie rozpoczęła działalność „Ekorama” Sp. z o.o. Wyżej wymieniona spółka otrzymała  od Starosty Polickiego zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na  odzysk
odpadów.
środa, 30 marca 2011 roku

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym  ma już 10 lat. Został utworzony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 r.  Jest zakładem budżetowym

środa, 30 marca 2011 roku
Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbyła się 29 marca 2011r., radni przyjęli pięć uchwał. Jedna z nich dotyczyła budowy Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób
niepełnosprawnych. Zakład ten ma powstać w gminie Dobra, na terenie powiatu polickiego.
środa, 30 marca 2011 roku

Shirley  prosta kobieta po czterdziestce, która posiada swoje małe potrzeby, pragnienia. Po latach poświęcania dla dzieci i męża przypomina sobie, że kiedyś miała marzenia, że była
atrakcyjna, a nawet szalona. Najbliżsi nie są w stanie zrozumieć, że zaniedbana Shirley może mieć w jakieś potrzeby, a dla niej samej zaskoczeniem jest sam fakt,  że ktoś może uważać ją za
atrakcyjną. Po mimo tego nie ma roszczeniowego nastawienia do życia, ani wygórowanych potrzeb.

środa, 23 marca 2011 roku