Aktualności

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbyła się 21 czerwca,  radni między innymi przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Police za 2010 rok. Radni udzielili też absolutorium burmistrzowi Polic, Władysławowi Diakunowi, stosunkiem głosów: za -12 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymujących się - 6
radnych. Rada Miejska w Policach liczy  21 radnych, obecnych podczas głosowania nad absolutorium było 18 radnych.
wtorek, 21 czerwca 2011 roku

TEATRALNO - MUZYCZNA
ŚWIĘTOJANKA 2011

Ogień, śpiew, taniec oraz teatralne działania zachwycą publiczność podczas tegorocznej Nocy Świętojańskiej na plaży w Trzebieży – zapewniają organizatorzy. Ten magiczny wieczór wydarzy się 25
czerwca.

czwartek, 16 czerwca 2011 roku
We wtorek 14 czerwca obradował Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich gminnych instytucji, zajmujących się nie tylko problemem
przemocy domowej, ale też zjawiskami, które często do niej prowadza: alkoholizmem i narkomanią.
czwartek, 16 czerwca 2011 roku

"PIKNIK RODZINNY - ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zorganizował piknik rodzinny dla mieszkańców bloków przy ulicy Bankowej 20 i 22 oraz matek z dziećmi, zamieszkujących w Domu Samotnej Matki „Markot” w
Policach.  Impreza odbyła się w sobotę 11 czerwca.

czwartek, 16 czerwca 2011 roku

W dniach 18-19 czerwiec 2011 roku na kompleksie szkolnym w Tanowie odbędzie się impreza pn. „Transgraniczny Festyn Strażacki Tanowo Luckow 2011”.

środa, 8 czerwca 2011 roku

6 czerwca w Gimnazjum nr 3 w Policach-
-Ogólnopolski Dzień Szkoły Bez Przemocy.

Celem programu, także tegorocznej piątej edycji było budowanie świadomości problemu przemocy w szkole oraz dostarczanie narzędzi do jego rozwiązania, tegoroczna edycja była piątą
W naszym Gimnazjum V edycję Akcji  Szkoła Bez Przemocy

środa, 8 czerwca 2011 roku

Steffen Moeller, Varius Manx, Dżem, Velvet, Afromental, – to były gwiazdy tegorocznych Międzynarodowych Dni Polic – Dni Chemika, które odbyły się pod hasłem „Polsko - Niemieckie Działanie na Polanie”. Impreza przyciągnęła tłumy policzan, a uroku dodała słoneczna pogoda. Dzięki niej – między innymi wspaniale wypadł turniej miast Police-Pasewalk.  Dni Polic to święto wszystkich policzan. Organizatorzy dbają przede wszystkim o to, by mieszkańcy gminy i ich goście dobrze wypoczęli i zrelaksowali się przy muzyce artystów z najwyższej półki i wielu innych atrakcjach.

 

 

wtorek, 7 czerwca 2011 roku
W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nakładają obowiązek powoływania komisji opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w skład których wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, proszę o wskazanie osób, które wyrażają chęć uczestnictwa w tego typu komisjach reprezentujących Państwa organizację (reprezentacja powinna wynikać z KRS lub innego dokumentu).
środa, 1 czerwca 2011 roku