Aktualności

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Polic, na wniosek Rady Sołeckiej Drogoradza wprowadza z dniem 1 września 2016 roku zmianę do rozkładu jazdy Linii Samorządowej.

Dodany zostaje podjazd do miejscowości Drogoradz kursem z Polic o godzinie 22:37 w dni powszednie(w Drogoradzu o godz. 22:57)

Zmiana wprowadzona zostaje pilotażowo do końca roku 2016. Utrzymanie kursu zależeć będzie od wyniku badań ilości pasażerów korzystających z tego kursu.

środa, 31 sierpnia 2016 roku

UWAGA
W związku z tym, że remont ul. Grunwaldzkiej uniemożliwia korzystanie z przystanków na tej ulicy, przez kilka dni września linia 109, 110, 111 będzie kursowała objazdem ulicą Kołłątaja. Nieczynne będą przystanki Police Grunwaldzka(w obie strony) i Police Szkolna(w obie strony).
Utrudnienie może dotyczyć uczniów SP 1, Gim. 3 oraz Przedszkola nr 1.

 

środa, 31 sierpnia 2016 roku
W XXXVI rocznicę powstania NSZZ Solidarność 30 sierpnia zostanie odsłonięty pomnik Ludziom Solidarności w Policach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Zapraszamy również 27 sierpnia na stadion OSiR przy ul. Piaskowej.

wtorek, 23 sierpnia 2016 roku
wtorek, 23 sierpnia 2016 roku
niedziela, 21 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLIC

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowania „Planu Rozwoju Turystyki dla miejscowości Trzebież do roku 2023”. Dokument określa możliwości rozwoju turystyki w Trzebieży w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego oraz wytycza kierunki działań w celu budowy marki o znaczeniu ponadlokalnym. Planu Rozwoju Turystyki dla miejscowości Trzebież do roku 2023 jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 -  2020. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi modernizację i przebudowę infrastruktury przystani żeglarskiej COŻ w Trzebieży. Wnioski i uwagi oraz zgłoszenia można składać na formularzach, znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach oraz w BIP jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, w Wydziale Rozwoju i Funduszy Pomocowych w terminie od dnia 18.08.2016 roku do 09.09.2016 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Polic

Plan rozwoju turystyki dla miejscowości Trzebież do roku 2023

Formularz zgłaszania uwag

czwartek, 18 sierpnia 2016 roku
Zakończyła się wyprawa JaPoKa - czyli wyprawa na Mont Blanc.Mont blanc Zdobyty - niebawem szersza relacja

Na wyskości 3167 m n.p.m. stoi schronisko Tete Rousse (Ruda Głowa). To tu do około północy nocuje Zbyszek i Artur. Później zabierają tylko najpotrzebniejsze rzeczy i ruszają w stronę szczytu. Czeka ich najtrudniejszy etap tej wyprawy... Kuluar Spadających Kamieni, gdzie właściwie cały czas spada mniej lub więcej odłamków skalnych, później miną schronisko Gouter, w którym mieli nocować, ale cóż, pogoda nie rozpieszcza i trzeba jak najszybciej zrobić odcinek góra-dół...

Później już prosto... NA SZCZYT...

Wyprawa sponsorowana przez Gminę Police.

Więcej informacji na stronie projektu:


czwartek, 11 sierpnia 2016 roku

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat alternatywnych źródeł energii - wiedzę na ten temat będzie można zdobyć w mobilnym centrum edukacyjno - informacyjnym AutobuS Energetyczny - który zawita do naszego miasta 16.08.2016 r. o godz. 10 -18 na ulicę Piaskową 97 Stadion przy OSiR


 Autobus Energetyczny

- mobilne centrum edukacyjno -

informacyjne przeciwdziałania zmianom

klimatu

Opis projektu

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

czwartek, 11 sierpnia 2016 roku