Aktualności

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nakładają obowiązek powoływania komisji opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w skład których wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, proszę o wskazanie osób, które wyrażają chęć uczestnictwa w tego typu komisjach reprezentujących Państwa organizację (reprezentacja powinna wynikać z KRS lub innego dokumentu).
środa, 1 czerwca 2011 roku

W bieżącym roku piknik odbędzie się 3 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97. Zgłoszenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 16)

środa, 1 czerwca 2011 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w partnerstwie z Domem Samotnych Matek z Dziećmi      Monar – Markot w Policach oraz wolontariuszami realizuje od 2010 roku  projekt socjalny „Chwila z książką” .

 

 

wtorek, 31 maja 2011 roku

DNI POLIC  - DNI CHEMIKA 2011
Polsko - Niemieckie Działanie na Planie


Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza 3 i 4 czerwca na MIĘDZYNARODOWE DNI POLIC 2011 – DNI CHEMIKA Polsko - Niemieckie działanie na polanie.

wtorek, 31 maja 2011 roku

1 czerwca Gmina Police rozpoczyna realizację programu profilaktyki
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.

wtorek, 31 maja 2011 roku

Projekt „Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

 

 

Gmina Police, wspólnie z niemieckim partnerem, miastem Pasewalk organizuje wystawę gospodarczą na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży w ramach projektu „Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police” z programu INTERREG IVA. Celem wystawy gospodarczej jest rozszerzenie kontaktów z regionalnymi i poza regionalnymi przedsiębiorstwami z branży handlowej, rzemieślniczej i turystycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu niemieckich firm, która ma służyć dalszemu lepszemu rozwojowi transgranicznych stosunków gospodarczych.

poniedziałek, 30 maja 2011 roku

piątek, 27 maja 2011 roku

13 SOLARISÓW JUŻ W SPPK Do Polic przyjechały już wszystkie autobusy marki Solaris, zakupione na potrzeby Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.

Jest ich 13: 5 krótkich i 8 przegubowych. Są nowoczesne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z klimatyzacją w całym pojeździe, spełniające najwyższe wymogi ekologiczne pod względem spalin.

piątek, 27 maja 2011 roku