Aktualności

Weź udział w projekcie „Młodzi liderzy działają lokalnie"
 
Pamiętamy jak to było... Obserwujemy jak jest...
Jesteś młodym człowiekiem, obserwujesz świat wokół siebie i nie godzisz się na to jaki jest. Masz ochotę coś w nim zmienić - mało tego - masz mnóstwo energii i niebanalnych pomysłów, tylko...
nikt cię nie chce słuchać? Wszystko co chciałbyś zrobić sam wymaga
zgody   rodziców,   którzy  nie  zawsze  wykazują zrozumienie  dla   twojej inicjatywy? Brakuje ci wsparcia?

piątek, 19 sierpnia 2011 roku

"Moonlight-Shopping" w Pasewalku/ Niemcy
Na kolorową i długą „Noc Zakupów" zapraszają sprzedawcy z Pasewalku, Związek Przedsiębiorców oraz Miasto Pasewalk. W ramach akcji zarówno klienci jak i zwiedzający mogą liczyć na różnorodne atrakcje.

piątek, 19 sierpnia 2011 roku

DZIEŃ CHLEBA W TANOWIE

W dniu 13.08.2011 Rada Sołecka w Tanowie wspólnie z Klubem Sportowym Tanowia oraz Ochotniczą Strażą Pożarną  zorganizowała festyn pod nazwą Dni Chleba. O  godz. 10:00,  na kompleksie sportowym
Orlik 2012,  odbył się I  Turniej Piłki Siatkowej o puchar  przewodniczącego Rady Sołeckiej Tanowa. O godz. 14.00 odbyło się oficjalne otwarcie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.
Symboliczną wstęgę przecięli z-ca burmistrza Polic Jakub Pisański i przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król.

środa, 17 sierpnia 2011 roku

POLSKO NIEMIECKIE DNI ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO
TRZEBIESKIE NEPTUNALIA 2011

Wały Jagiellońskie i Rudi Schuberth, Liber i Sylwia Grzeszczak oraz Polsko - Niemieckie działania były wizytówką tegorocznej imprezy.

środa, 17 sierpnia 2011 roku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym,
Koło w Szczecinie
ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
tel. (91) 42 68 197/198; fax (91) 42 69 268
biuro@psouuszczecin.org.pl
http://www.psouuszczecin.org.pl/
OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie w dn. 11.08.2011 r. rozpoczęło postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy (ów), pełniącego (ych):

wtorek, 16 sierpnia 2011 roku

Informacje na temat stypendiów w do pobrania:

Ogłoszenie
Objaśnienie

czwartek, 4 sierpnia 2011 roku

wtorek, 26 lipca 2011 roku

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu  (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia  ww. zaświadczenia oświadczeniem).

wtorek, 26 lipca 2011 roku