Aktualności

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w  listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),  otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i  wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne

wtorek, 25 października 2011 roku

poniedziałek, 24 października 2011 roku

Wystawa fotograficzna „Wszystko o niepełnosprawnych”

W Policach w dniach 7 – 14 października 2011 roku odbyła się wystawa fotografii w ramach kampanii społecznej „Wszystko o niepełnosprawnych” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Police są jednym z wyróżnionych miast, w których wystawiane są fotografie przedstawiające osoby z niepełnosprawnością odnoszących sukcesy w życiu rodzinnym, zawodowym oraz realizujących swoje pasje.

poniedziałek, 10 października 2011 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach we współpracy z Zachodniopomorską Grupą Doradczą prowadzi badanie potrzeb mieszkańców Sołectw Gminy Police

środa, 5 października 2011 roku

środa, 5 października 2011 roku

Autobus edukacyjny przybywa do Polic, aby zachęcić młodzież polską do podjęcia nauki w systemie dualnym w Niemczech

środa, 5 października 2011 roku

Zagłosuj, a w Jasienicy powstanie piękny, nowoczesny plac zabaw. Wejdź na stronę internetową http://www.nivea.pl/ zarejestruj się, zaloguj i codziennie oddawaj swój głos.
Szukaj: miasto – Police
Lokalizacja: Osiedle Jasienica ul. Zielona
Im więcej głosów, tym większa szansa na powstanie placu. Głosowanie trwa do 31.10.2011 r.
Zacznij już od dziś i zachęć innych do głosowania.

wtorek, 4 października 2011 roku
Jak założyć własną działalność gospodarczą? Jedyne ograniczenia istnieją w nas samych.

Już wkrótce rusza kolejna, trzecia edycja „Polickiego Dnia Przedsiębiorczości”. Inicjatywa organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości „SME Week” będzie doskonałą okazją do zapoznania się z tematem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy o znalezienie dobrej pracy jest trudno, własny biznes jest dobrym pomysłem na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Od czego jednak zacząć? Gdzie skierować pierwsze kroki? Czy jest jakaś instytucja, która może pomóc?

poniedziałek, 3 października 2011 roku