Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat alternatywnych źródeł energii - wiedzę na ten temat będzie można zdobyć w mobilnym centrum edukacyjno - informacyjnym AutobuS Energetyczny - który zawita do naszego miasta 16.08.2016 r. o godz. 10 -18 na ulicę Piaskową 97 Stadion przy OSiR


 Autobus Energetyczny

- mobilne centrum edukacyjno -

informacyjne przeciwdziałania zmianom

klimatu

Opis projektu

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

czwartek, 11 sierpnia 2016 roku

8 lipca br. zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2017. Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 47/2016 Burmistrza Polic z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok na realizację budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę do 1.000.000 zł. Z tej kwoty przeznacza się kwotę 750.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 250.000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w gminie Police. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z 17 projektów – 11 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw. W ciągu głosowania, które trwało od 15 czerwca br. oddano łącznie 2881 kart, z czego 182 karty były nieważne. Na kartach ważnych oddano łącznie 5212 głosów, co daje średnią 1,93 głosu na kartę.

piątek, 5 sierpnia 2016 roku

Informacje dotyczące możliwości składania do Urzędu Miejskiego w Policach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej „ePUAP2" zamieszczone zostały w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.

poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku
 Urząd    Miejski    w   Policach  uprzejmie   informuje   mieszkańców   Polic, że  w  dniu  1 sierpnia 2016 r. o godzinie 17.00 zostaną  włączone syreny  alarmowe na  czas 1 minuty, celem uczczenia  72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku

W sobotę 23 lipca wystartowała Pielgrzymka Biegowa Police-Kraków 2016. O godz. 18:00 odbyła się uroczysta msza święta w intencji biegaczy, a po niej, ok. godz. 19:00, biegacze wyruszyli w drogę sprzed Figury Świętego Jana Pawła II w Policach. Następnego dnia rano byli już pod Bałtyckim Krzyżem Nadziei w Pustkowie, gdzie została odprawiona koncelebrowana msza święta pod przewodnictwem Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abpa Andrzeja Dzięgi. W wydarzeniach uczestniczył burmistrz Polic Władysław Diakun. Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA podczas startu reprezentował Wiceprezes Tomasz Panas.

poniedziałek, 25 lipca 2016 roku

piątek, 22 lipca 2016 roku

Na zaproszenie burmistrza Polic Władysława Diakuna do Polic przyjechała 40-ososbowa grupa dzieci i młodzieży z trojgiem opiekunów z Ukrainy. To uczniowie i nauczyciele z Noworozdolskiego Kompleksu Edukacyjnego LIDER w Nowym Rozdole, Mieście Partnerskim Polic.

piątek, 15 lipca 2016 roku

W piątek, 8 lipca br., zakończyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty, zgłoszone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Łącznie oddano 2887 kart do głosowania. 2070 osób zdecydowało się na wysłanie karty pocztą tradycyjną, 797 oddało swoje głosy przez formularz internetowy, natomiast 20 wysyłało skan karty na e-mail budżetu obywatelskiego.

W tej chwili trwa weryfikowanie poprawności przesłanych kart oraz liczenie głosów oddanych na poszczególne projekty. Wyniki głosowania będą znane najpóźniej 8 sierpnia 2016 roku.

wtorek, 12 lipca 2016 roku