Aktualności

„Ja Olek - człowiek”
Wystawa podróżnika Aleksandra Doby jest kolejnym wydarzeniem w polickiej Galerii OBOK. Będzie to fotograficzna podróż z „Olkiem” przez jego największe wyprawy.

czwartek, 29 marca 2012 roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt pn. „ROZWÓJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAKŁADU ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEŚNIE GÓRNYM” UDA-RPZP.04.02.00-32-003/10

Police, 26.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ I EMISJĘ PROGRAMU TELEWIZYJNEGO DOTYCZĄCEGO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

poniedziałek, 26 marca 2012 roku

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

poniedziałek, 26 marca 2012 roku
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie dnia 19 marca 2012r. ogłasza konkurs NA KOMIKS PROMUJĄCY PROGRAM OPERACYJNYCH KAPITAŁ LUDZKI dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pod hasłem
„CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA".
Celem Konkursu jest poszerzenie wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, zwłaszcza na temat wsparcia w ramach regionalnych priorytetów
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. " W konkursie zostały ustalone dwie grupy wiekowe:
piątek, 23 marca 2012 roku

Na podstawie  uchwały  Rady Miejskiej Nr XIII/93/2011 z dnia 25 października 2011r.  Gmina Police przystąpiła do Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina. Konwent organizuje  konkurs na logo stowarzyszenia i skierowany jest on do środowisk zawodowych plastyków oraz przedstawicieli uczelni plastycznych, będących mieszkańcami gminy Police. W załączniku znajduje się regulamin i oświadczenie dla uczestników konkursu.

załączniki

piątek, 23 marca 2012 roku

piątek, 23 marca 2012 roku

PIENIĄDZE   DLA  PEC  NA  MODERNIZACJĘ   INSTALACJI

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach dostanie 800 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Modernizację instalacji odpylania spalin dla instalacji energetycznego spalania miału węglowego.” Umowa w tej sprawie została podpisana 20 marca 2012 roku w Policach.

środa, 21 marca 2012 roku

Z A P R A S Z A M Y

 20 marca (wtorek) Święto Wiosny, wiele atrakcji, w tym konkursy, zgadywanki, wspólne prace uczniów m.in. wykonanie kwiatów wiosennych, które zostaną „posadzone” przed szkołą. Na zewnątrz wykonywanie ogromnej pisanki przez reprezentantów klas, „sadzenie” kwiatów itd. 23 marca (piątek) wspólny, polsko – niemiecki projekt związany ze świętami wielkanocnymi z udziałem uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum i uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Penkun, początek godzina 9.00, zakończenie ok.12.00. 24 marca (sobota) IV Policka Gala Ruchu. Rozpoczęcie Gali o godzinie 10.00 w hali sportowej naszego Gimnazjum. Pozdrawiam i serdecznie zapraszam.

Artur Zagórski

poniedziałek, 19 marca 2012 roku