Aktualności

Komunikat Burmistrza Polic i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach w sprawie oświadczenia Powiatu Polickiego z dnia 2.03.2012 r.

 Informujemy, że w oświadczeniu, jakie ukazało się w dniu 2 marca 2012 r. na stronie internetowej Powiatu Polickiego w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Policach o wystąpieniu Gminy Police ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, znalazły się treści nieprawdziwe, krzywdzące i szkodliwe. W związku z tym zdecydowaliśmy o przekazaniu do publicznej wiadomości obszernych fragmentów pisma, które – jako Przedstawiciele Gminy Police na Walne Zebranie SWRGPP – skierowaliśmy do Walnego Zebrania tego Stowarzyszenia. W piśmie tym informujemy o powodach, dla których członkowstwo Gminy Police w SWRGPP straciło rację bytu. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie nad sposobem postępowania przedstawicieli władz powiatu polickiego, którzy po raz kolejny dopuszczają się niestosownych komentarzy na temat suwerennej decyzji demokratycznie wybranych władz Gminy Police, tj. Rady Miejskiej i Burmistrza. Opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego oświadczenie zawiera szereg nadinterpretacji i stwierdzeń, niepopartych żadnymi dowodami. Liczymy też na powstrzymanie się w przyszłości przedstawicieli Powiatu przed podobnymi, niechlubnymi publikacjami.

wtorek, 6 marca 2012 roku

Od 12 do 14 marca można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat policki. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania. Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

wtorek, 6 marca 2012 roku

Jak co roku – tradycyjne „Kaziuki” przyciągnęły do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach tłumy widzów. W dniu imienin Kazimierza, 4 marca, sala widowiskowa MOK wypełniła się po brzegi. Trzeba było dostawiać krzesła, by maksymalnie zaspokoić popyt na bilety. Na scenie zaprezentowała się Kapela Lwowska „Fala”. Artyści wprowadzili widownię w nastrój przedwojennego Lwowa. Ich plastyczne opisy ulic i najpopularniejszych miejsc w tym mieście, piosenki i humorystyczne dykteryjki pobudziły wyobraźnię i przeniosły publiczność na Kresy Wschodnie. Niektóre, znane utwory policzanie śpiewali wraz z kapelą. Publiczność podziękowała artystom za koncert długimi brawami na stojąco.

poniedziałek, 5 marca 2012 roku

Pierwszy ogólnopolski turniej speed badmintona w Policach

W sobotę, 25-go lutego, po raz pierwszy w Policach, odbył się  ogólnopolski turniej  speed badmintona, zaliczany do cyklu Speedminton®STARS . Był to drugi tego typu  turniej w tym roku. Odbył się pod patronatem Burmistrza Polic. Rozgrywki miały miejsce w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach. Uczestniczyło w nich prawie 40  zawodników,  którzy stanęli do rywalizacji w różnych  kategoriach wiekowych. Imprezę otworzył burmistrz Polic Władysław Diakun. Więcej na stronie internetowej:   http://speedbadmintonpl.wordpress.com/

wtorek, 28 lutego 2012 roku
We wtorek 28 lutego odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Policach. Radni podjęli uchwały:
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi polickiemu
- w sprawie realizacji w 2012 roku przez Gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Police
wtorek, 28 lutego 2012 roku

 

wtorek, 28 lutego 2012 roku
Od pięciu już lat pielęgnujemy na terenie Powiatu Polickiego zwyczaj dziękowania wolontariuszom za ich pomoc i wsparcie często w trudnych chwilach naszego życia. Pamiętamy o sponsorach, którym nie jest obce hasło społecznego zaangażowania. Zwracamy uwagę na to, co warte jest naśladowania. Po raz kolejny zapraszamy więc do udziału w konkursie.
poniedziałek, 27 lutego 2012 roku

Aż 469 osób zostało wpisanych do rejestru potencjalnych dawców szpiku kostnego podczas akcji, zorganizowanej w niedzielę, 26 lutego w Policach. Inicjatywa wyszła od córki pana Janusza, mieszkańca Polic, który zachorował na białaczkę i jedynym ratunkiem jest dla niego przeszczep szpiku kostnego. Akcja odbyła się pod auspicjami Fundacji DKMS Polska i została objęta patronatem Burmistrza Polic i Rady Osiedla nr 6 w Policach. Akcję otworzył burmistrz Polic, Władysław Diakun. Odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Trwała od godz. 10.00 do 17.00.

poniedziałek, 27 lutego 2012 roku