Aktualności

W 2012 roku Gmina Police postanowiła przystąpić do III edycji konkursu „Zdrowa Gmina”, organizowanego przez Polską Unię Onkologii. Konkurs powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej. Jego nadrzędnym zadaniem jest zachęcanie do zgłaszania się na badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Gmina Police od lat finansuje profilaktyczne programy zdrowotne dla mieszkańców w różnym wieku. W bieżącym roku realizowane są programy profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego wśród dziewcząt oraz profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci.

poniedziałek, 6 sierpnia 2012 roku

OHP prowadzi rekrutację na rok szkolny 2012/2013
 
SZANSA NA DOBRY ZAWÓD
 
Ochotnicze Hufce Pracy mają bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży powyżej 15 roku życia  i dorosłych, którzy z różnych powodów nie ukończyli gimnazjum lub nie mają wyuczonego zawodu. W czasie wakacji prowadzona jest rekrutacja na nowy rok szkolny.

poniedziałek, 6 sierpnia 2012 roku

We wtorek 24 lipca 2012 w Policach odbyło się tradycyjne, organizowane już od wielu lat, spotkanie mieszkańców Jasienicy z grupą kilkudziesięciu Niemców, którzy przed wojną mieszkali w tej i pobliskich miejscowościach. W wyniku II wojny światowej zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i emigracji na zachód. Wizyta w dawnych, rodzinnych stronach ma dla nich duże znaczenie i wiąże się z wieloma wzruszeniami. Gospodarzem spotkania był burmistrz Polic Władysław Diakun.

poniedziałek, 6 sierpnia 2012 roku
Tutaj znajdą się komunikaty przesyłane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
poniedziałek, 6 sierpnia 2012 roku

Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 01.08.2012 r. o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe na czas 1 minuty, celem uczczenia 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jednocześnie apaluję do mieszkańców o uczczenie idei "godziny W", poprzez wstrzymanie ruchu ulicznego i minutę ciszy.

 

Burmistrz Polic

wtorek, 31 lipca 2012 roku
Firma FDO Sp. z o.o. informuje, że od dnia 23.07.2012 r. nastąpi czasowe zamknięcie ulicy Grzybowej dla ruchu autobusów. Organizacja trasy zastępczej dla linii 103, 111, 524, 526 i Linii Samorządowej:
- w kierunku ul. Wyszyńskiego ruch autobusów odbywać się będzie ulicami Grzybową, Bankową, Zamenhofa, Piaskową i dalej do ul. Wyszyńskiego
- w kierunku Police Rynek ruch odbywać się będzie ulicami Piaskową, Odrzańską, Bankową, Grzybową i dalej do Police Rynek.

W związku z tym na czas objazdu zlikwidowane zostaną przystanki Police Piaskowa w obu kierunkach oraz Police Grzybowa w kierunku do ul. Wyszyńskiego. Ustanowiony zostanie przystanek tymczasowy Police Bankowa usytuowany za skrzyżowaniem ulic Grzybowej i Bankowej w kierunku do ul. Wyszyńskiego. Powyższe zmiany nie powinny wpłynąć na rozkład jazdy wymienionych linii.

Powyższa zmiana będzie trwała od dnia 23.07.2012 od godziny 4.00 do dnia 02.09.2012 do godz. 24.00.  
czwartek, 19 lipca 2012 roku

To była udana impreza – kto był, ten się przekonał. Po raz piąty Urząd Miejski w Policach zorganizował festyn „Czas na Trzebież”, którego celem jest popularyzacja największej atrakcji turystycznej Gminy Police – Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim. Miejscowość w ostatnich latach staje się coraz piękniejsza i bogatsza w obiekty rekreacyjno-turystyczne. Plaża została uporządkowana i zagospodarowana: pasaże, boiska sportowe. Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji, administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, wzbogaciło się o nowe miejsca noclegowe i obiekty rekreacyjne: sauny, domki do grillowania itp. Największym zaś walorem jest sama przyroda: Zalew Szczeciński z możliwością wypoczynku na plaży i organizowania regat żeglarskich.

piątek, 29 czerwca 2012 roku

We wtorek 26 czerwca odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Policach. Obecnych było 20 z 21 radnych. Radni - większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2011 rok. Rada Miejska udzieliła też absolutorium Burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi. Burmistrz Diakun podziękował Radzie Miejskiej za udzielenie mu absolutorium. Przyznał, że należy się ono także zastępcom burmistrza, naczelnikom wydziałów i dyrektorom jednostek gminnych oraz wszystkim pracownikom samorządu Gminy. Podziękował im za dobrze wykonaną pracę.

czwartek, 28 czerwca 2012 roku