Aktualności

W związku z procesem konsolidacji sieci Vectra Police-Szczecin, Telewizja Kablowa TV Police informuje, że w najbliższych dniach będą występować przerwy w dostawie usług. Abonenci, posiadający sygnał analogowy, proszeni są o dostrojenie odbiorników do nowego, analogowego układu kanałowego.

środa, 29 sierpnia 2012 roku

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że w dniu 15 września 2012 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3,  pok. 3 c (parter).

wtorek, 21 sierpnia 2012 roku

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późniejszymi zmianami) można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2012/2013 na okres od września 2012 r. do czerwca 2013 r. można otrzymać w:
1) szkole  podstawowej,  gimnazjum,  ośrodku szkolno-wychowawczym,  szkole ponadgimnazjalnej,
2) Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. 6 (informacja tel. 91 43-11-806 lub 807).

wtorek, 21 sierpnia 2012 roku

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 roku

Mam na imię Sandra, mam 22 lata. Od 11 lat choruję na ataksję móżdżkową.

Pomimo trudności z poruszaniem nie poddaję się, studiując filologię śródziemnomorską na US, studiuję dziennie i to sprawia mi wielką trudność, ponieważ niemal każde zajęcia odbywają się w innym budynku, ja natomiast nie jestem w stanie samodzielnie pokonać nawet najkrótszego odcinka, muszę więc liczyć na pomoc innych.

poniedziałek, 13 sierpnia 2012 roku

środa, 8 sierpnia 2012 roku

„Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-028/11-00

wtorek, 7 sierpnia 2012 roku

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie zaprasza na uroczysty odpust w dniu 15 sierpnia 2012 r.
Początek Liturgii o godz. 14:00.
Po mszy nastąpi błogosławieństwo zgromadzonych Relikwią Krwi Błogosławionego Jana Pawła II, a wszyscy chętni będą mogli oddać cześć umiłowanemu Papieżowi podczas I Publicznego Ucałowania Relikwii Jego Krwi.
Patronat nad uroczystością, oprócz lokalnego Kościoła, objął Burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga.
Serdecznie zapraszamy Parafian, Przyjaciół i Pielgrzymów.

Ks. Stanisław Drewicz - proboszcz parafii w Nowym Warpnie.

poniedziałek, 6 sierpnia 2012 roku