Aktualności

Aleksander Doba, słynny kajakarz z Polic, został patronem Szkoły Podstawowej w Iwięcinie, gmina Sianów. Uroczystość z udziałem patrona odbyła się w piątek 21 września 2012r. Uczestniczył w niej także m.in. Zastępca Burmistrza Polic, Paweł Mirowski, który przekazał panu Aleksandrowi list gratulacyjny od Burmistrza Polic, Władysława Diakuna. Burmistrz Polic złożył też gratulacje i najlepsze życzenia dla Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Iwięcinie. Więcej na www.iwiecino.pl

Panu Aleksandrowi i Szkole jego imienia - serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!!!

czwartek, 27 września 2012 roku

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej na stronach LGD
czwartek, 20 września 2012 roku

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA POLIC 

w sprawie wykluczenia segregacji dzieci podczas wydawania posiłków, finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

W wyniku przetargu, przeprowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, na przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci, objętych pomocą społeczną, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W trakcie realizacji zamówienia - w dwóch szkołach, tj. w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, w których funkcjonują kuchnie, prowadzone przez ajentów, obiady zaczęły wydawać dwa podmioty: firma, wyłoniona w drodze przetargu, przeprowadzonego prze OPS, oraz ajent. Spowodowało to różnice w sposobie podawania i rodzaju posiłków, wydawanych dzieciom objętym pomocą społeczną i pozostałym.

środa, 19 września 2012 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, iż w dniach od 29 września do 2 października 2012 r. odbędzie się akcja szczepienia lisów. Szczepienie będzie wykonane za pomocą szczepionki znajdującej się w przynęcie, która będzie wyrzucana z samolotów na tereny lasów, pól, łąk i nieużytków. W związku z powyższym należy w dniach od 29 września do dnia 09 października 2012 r. przestrzegać następujących zasad:

wtorek, 18 września 2012 roku

Gimnazjum nr 3 w Policach,Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz Stowarzyszenie Hospicjum Apostołów w Policach zwraca się z prośbą o finansowe wsparcie naszego Marszu "Marsz na Budowie". Marsz odbędzie się dnia 20 września 2012 r. na terenie Polic. Będzie w nim brało udział około 1000 uczniów, a trasa przewidziana jest na 6km. Naszym celem jest wsparcie budowy Stacjonarnego Hospicjum w Tanowie oraz promowanie idei wolontariatu. Jeden kilometr przebyty przez jednego uczestnika to równowartość 2 zł.

wtorek, 18 września 2012 roku

To już piąty krzyż, postawiony na terenie Gminy Police w celu upamiętnienia miejsca wiecznego spoczynku dawnych, niemieckich mieszkańców. Tym razem symbol chrześcijaństwa stanął w Trzebieży Małej. Jego poświęcenia dokonał ks. Mieczysław Wdowiak, Wicedziekan i proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Trzebieży. W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun i sołtys Trzebieży Iwona Strzelczyk.

poniedziałek, 17 września 2012 roku

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pierwszy w Policach Festiwal Nauki. Impreza odbyła się w sobotę, 15 września 2012, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej w Policach. Adresowana była do dzieci i młodzieży, których w ciągu dnia pojawiły się setki. Eksperymenty naukowe z dziedziny chemii i fizyki przeprowadzane były zarówno na scenie, jak i w namiotach. Każdy kilku- i kilkunastoletni uczestnik imprezy mógł wziąć w nich udział i poczuć się prawdziwym naukowcem.

poniedziałek, 17 września 2012 roku

KOMUNIKAT w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

poniedziałek, 17 września 2012 roku