Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 dopiero 3 września, ale już w czwartek 30 sierpnia zabrzmiał w Policach pierwszy, symboliczny dzwonek. Podczas dorocznego, inauguracyjnego spotkania z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka – tradycyjnie, dzwonkiem ręcznym, sygnał do rozpoczęcia nauki dał burmistrz Polic Władysław Diakun. Ale dzwonek rozległ się na zakończenie spotkania. Wcześnie dyrektorzy placówek oświatowych wysłuchali informacji Witolda Stefańskiego, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania Burmistrz Polic Wladysław Diakun wręczył nominacje nowo mianowanym dyrektorom oraz przyjął ślubowanie od nowo mianowanych nauczycieli.

piątek, 31 sierpnia 2012 roku

piątek, 31 sierpnia 2012 roku

8 września br. w godz. od 14 do 18 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej 97 już po raz siódmy odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych - Jesteśmy, Działamy. Impreza ma na celu prezentację oraz promocję organizacji pozarządowych działających na terenie oraz na rzecz mieszkańców Gminy Police. W trakcie trwania festynu przewidziane są atrakcje dla mieszkańców, konkursy z nagrodami, występy zespołów wokalnych oraz tanecznych. Ponadto Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej im. H. Dunant’a w Policach w trakcie trwania pikniku będzie organizował w pomieszczeniach Ośrodka Sportu i Rekreacji akcję publicznego poboru krwi. Zbiórka krwi rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do godz. 16. Serdecznie zapraszamy!

piątek, 31 sierpnia 2012 roku

UWAGA PASAŻEROWIE LINII SAMORZĄDOWEJ

Od dnia 3 września 2012 roku nastąpi zmiana w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej.
Kurs LS w dni powszednie o godzinie 6.20 z przystanku Trzebież Pętla zostaje przyspieszony o 10 minut.
W związku z tym odjazd z przystanku Trzebież Pętla nastąpi o godz. 6.10, kurs przebiegać będzie z dodatkowym podjazdem do Drogoradza o 6.26.
Przewidywany czas przyjazdu na kolejne przystanki za Drogoradzem będzie taki, jak do tej pory: Jasienica Pętla – 6.40, ZCH – 6.45, Kinga – 6.56.
SPPK

czwartek, 30 sierpnia 2012 roku

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia multimediów dotyczących gminy Police. Filmy dostępne są tutaj .

Multimedialna część serwisu jest w tym momencie w fazie testów i w ciągłej rozbudowie.

czwartek, 30 sierpnia 2012 roku

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia

czwartek, 30 sierpnia 2012 roku

W SCHWERINIE ZAINAUGUROWANO POLSKIE TYGODNIE

We wtorek 28 sierpnia 2012 r., w Schwerinie - stolicy landu Meklemburgia - Pomorze Przednie, odbyła się uroczysta inauguracja XIII Tygodni Polskich „Zbliżenia”. W ramach zaplanowanego cyklu imprez – po stronie niemieckiej zaprezentuje się województwo zachodniopomorskie. W różnych miastach Meklemburgii - Pomorza Przedniego odbędą się koncerty, zawody sportowe, dyskusje itp.

czwartek, 30 sierpnia 2012 roku

Wakacyjna, lipcowa przerwa w obradach Rady Miejskiej w Policach została wykorzystana przez Urząd Miejski w Policach do odświeżenia sali sesyjnej. Zostały przeprowadzone drobne prace remontowe. Powakacyjna, XXII sesja Rady Miejskiej w Policach odbyła się we wtorek 28 sierpnia. Radni podjęli między innymi uchwały o nadania nazw ulicom: Orzechowej w Przęsocinie i Letniej w Tanowie. Ponadto w drodze uchwały określili zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Polic w spółkach kapitałowych prawa handlowego. Wprowadzili też zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2025 i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

czwartek, 30 sierpnia 2012 roku