Aktualności

10 Października w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie młodych sportowców z Burmistrzem Polic Władysławem Diakunem. Na sali gościli również trenerzy i rodzice sportowców, członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król i Burmistrz Paweł Mirowski. Uhonorowali oni młodych piłkarzy z Polic, którzy zdobyli tytuł Mistrzów Polski U-10, oraz Paulinę Woźniak brązową medalistkę na paraolimpiadzie w Londynie w pływaniu na dystansie 100 metrów.

piątek, 12 października 2012 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 210/2012 Burmistrza Polic z dnia 8 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru metody naliczania opłat na terenie Gminy Police, informuję, że prowadzone będą konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji będzie:

wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Police.

Konsultacje trwać będą od 15 października 2012 r. do 4 listopada 2012 r.

piątek, 12 października 2012 roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Policach od dnia 15 października 2012 r. prowadzi wśród osób bezrobotnych nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Każda osoba bezrobotna spełniająca warunki regulaminu dotyczącego dofinansowania osobie bezrobotnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się o przyznanie dotacji.

Dokumenty wymagane w procedurze przyznawania dotacji tj. wniosek o przyznanie dotacji, biznesplan oraz załączniki znajdują się na stronie www Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

piątek, 12 października 2012 roku

Ogłoszenie

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że w dniu 31 października 2012 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

czwartek, 11 października 2012 roku

Gimnazjum nr 3 w Policach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach współpracują ze sobą od ponad roku. Naszym pierwszym, wspólnym tegorocznym przedsięwzięciem z udziałem wolontariuszy był Marsz „Maszerowanie na budowanie. Budujemy Stacjonarne Hospicjum w Tanowie”.

piątek, 5 października 2012 roku

AKCJA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

wtorek, 2 października 2012 roku

wtorek, 2 października 2012 roku