Aktualności

Z wielkim żalem, smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Śp. Sławomira Pajora

Wieloletniego Prezydenta Miasta  Stargard, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, doświadczonego samorządowca, byłego radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, wieloletniego działacza NSZZ „ Solidarność”, pracowitego, wspaniałego człowieka o wybitnych  kompetencjach, niezwykłej osobowości i wielkiej skromności. 

Całej Rodzinie i Przyjaciołom

składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Burmistrz Polic Władysław Diakun

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król

Radni Rady Miejskiej w Policach

Zastępcy Burmistrz Polic

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach i jednostek podległych

piątek, 20 stycznia 2017 roku

Policki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który od wielu lat mieści się w  Zespole Szkół nr 2 w Jasienicy, podsumował 25 Finał WOŚP, który odbył się 15 stycznia 2017r na terenie gminy Police. Policzanie zebrali rekordową kwotę: 114.854,51 zł plus waluta obca w przeliczeniu ok. 1,5 tys. zł. Darczyńcy ofiarowali też biżuterię srebrną i złotą. – Do tej pory nie przekraczaliśmy stu tysięcy złotych. To nasz absolutny rekord – mówi szefowa Sztabu, Krystyna Paprocka. Rekord padł także w Jasienicy: podczas samych tylko licytacji zebrano tam ponad 21 tys. zł! Ale na tym nie koniec. Trwają jeszcze aukcje internetowe.

Pieniądze do puszek zbierało 52 wolontariuszy: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Datki zbierane były także podczas licytacji i sprzedaży wyrobów własnych, organizowanych m.in.  w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i w szkołach na terenie całej gminy. Był też tradycyjny turniej piłkarski, organizowany przez Gimnazjum nr 3 w Policach. W zbiórkę zaangażowali się także przedstawiciele władz gminy i powiatu. Jak co roku – wystąpili na scenie MOK w zabawnym widowisku, które przyciągnęło wielu policzan. Były też tradycyjne kanapki, przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Policach. Pieniądze z ich sprzedaży trafiały bezpośrednio od puszki WOŚP.

Ostateczne wyniki znane będą po zakończeniu aukcji i zatwierdzeniu rozliczenia przez Fundację WOŚP w Warszawie. W tym roku pieniądze zbierane były „dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.” Organizatorom i darczyńcom należą się gratulacje i podziękowania. 

czwartek, 19 stycznia 2017 roku

W dniach 24 – 26 stycznia 2017 r. w rejonie miejscowości:

 

-  DOBIESZCZYN

-  BARTOSZEWO

 

 odbędą się szkolenia żołnierzy z 12 Brygady Zmechanizowanej

 ze Szczecina.

środa, 18 stycznia 2017 roku

Informacja

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

wtorek, 17 stycznia 2017 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie  ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą, zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a w Dziale Świadczeń Rodzinnych (I piętro) w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Więcej informacji na www.opspolice.pl 
piątek, 13 stycznia 2017 roku
Komenda Powiatowa Policji w Policach ma nowy radiowóz dzięki wsparciu ze strony Gminy Police, Gminy Kołbaskowo i powiatu polickiego. To Opel Combo Van, zakupiony  w ramach projektu „50/50”, czyli połowę kosztów pokrywają samorządy, a połowę Policja. Pojazd kosztował 103 tys. zł. Gmina Police dofinansowała ten zakup kwotą 31 157,00 zł. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w październiku 2016r. Kluczyki do samochodu na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Policach mł. insp. Mariusza Bajora w symboliczny sposób przekazali wspólnie Starosta Policki Andrzej Bednarek, burmistrz Polic Władysław Diakun oraz wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz. Uroczystość odbyła się na początku stycznia 2017r.
piątek, 13 stycznia 2017 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2017 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

                Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 i poz. 2138),
§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.                                            Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) orazrozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1657)

podaje się do publicznej wiadomości, że:

1.       W okresie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

2.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1)       mężczyzn urodzonych w 1998 r.;

2)        mężczyzn  urodzonych w latach 1993 - 1997,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)       osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które:

a)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)      kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz. 321);

5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.       Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

piątek, 13 stycznia 2017 roku