wykazy - nieruchomości

Police, 09.02.2017 r.

                                                                    

Znak: GG.6845.59.2017.TR                                                                       

                                                                         

 

                                                            INFORMACJA

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami        (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że           w dniu  09.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 3/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.


wykaz

czwartek, 9 lutego 2017 roku

ZnakGG.6845.66.2016.MB                                         Police, dn. 09.02.2017 r.

                                                                                                 

 

 

                                                        I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje, że  w  dniu  09.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 4/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.


wykaz

czwartek, 9 lutego 2017 roku

Znak GG.6845.55.2016.MB                                    Police, dn. 03.02.2017 r.

                                                                                                 

 

 

                                                        I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje, że  w  dniu  03.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 2/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.


wykaz

piątek, 3 lutego 2017 roku

ZnakGG.6845.367.2016.MB                                    Police, dn. 01.02.2017 r.

                                                                                                 

 

 

                                                         I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce     nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  01.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 49/Dz/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.


wykaz

czwartek, 2 lutego 2017 roku

ZnakGG.6845.410.2016.MB                                     Police, dn. 23.01.2017 r.

                                                                                                 

                                                         I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. ) Burmistrz Polic informuje, że w  dniu  23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 48/Dz/N/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

wtorek, 24 stycznia 2017 roku

ZnakGG.6845.322.2016.MB                                     Police, dn. 23.01.2017 r.

                                                                                                 

                                                         I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  23.01.2017 r.              w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 50/Dz/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

wtorek, 24 stycznia 2017 roku

ZnakGG.6845.372.2016.MB                                                               Police, dn.  23.01.2017 r.

                                                                                                 

                                                         I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu 23.01.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 53/Dz/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz

wtorek, 24 stycznia 2017 roku

Police, 23.01.2017 r.

                                                             

Znak: GG.6845.   -  .2016.TR                                                                      

Znak: GG.6845. 47 .2017.TR                                                                       

 

                                                            INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami        (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że          w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 1/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.


wykaz1

wtorek, 24 stycznia 2017 roku
Strona: 1 2