wykazy - nieruchomości

ZnakGG.6845.192.2017.MB                                  Police, dn. 22.03.2017 r.

                                                                                            

                                                         I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce   nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  22.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 11/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

środa, 22 marca 2017 roku

ZnakGG.6845.197.2017.MB                                             Police, dn.  18.03.2017 r. 

 

                                                        I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz Polic   informuje, że  w  dniu  18.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 10/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz

piątek, 17 marca 2017 roku

Police,   06.03.2017 r.

 Znak: GG.6845.210.2017.TR                                                                       

                                                                         

                                                            INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami        (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że           w dniu  06.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 9/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz

poniedziałek, 6 marca 2017 roku

Police, 06.03.2017 r.

 Znak: GG.6845.46.2017.TR                                                                       

                                                                       

                                                            INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami        (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że          w dniu  06.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 5/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość  stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz

poniedziałek, 6 marca 2017 roku

ZnakGG.6845.164.2017.MB                                        Police, dn. 06.03.2017 r.

                                                                                                 

 

 

                                                         I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  06.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 8/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz

poniedziałek, 6 marca 2017 roku

Znak: GG.6840.54.2011.AL

ANEKS NR 1 DO WYKAZU NR 6/17

z dnia 22.02.2017 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016.2147 z póżn.zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości:

 

 

1.     Punkt 2 wykazu otrzymuje brzmienie:

 

 „ Numer księgi wieczystej: dla działek 334/9, 334/10, 334/12, 334/13 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00034554/4, dla działki 334/16 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00040698/0”

 

      2. Pozostała treść wykazu nie ulega zmianie.

Aneks do wykazu  wywieszono na okres 21 dni  w dniu 02.03.2017 r.

 

Police,02.03.2017 r.

Znak: GG.6840.54.2011.AL 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016.2147  z późn. zm.), Burmistrz  Polic informuje, że w dniu 02.03.2017 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony aneks nr 1 do   wykazu nr  6/17  informującego o do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określonych numerami działek: 334/9, 334/10, 334/12, 334/13, 334/16  z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn

czwartek, 2 marca 2017 roku
Znak:GG.6840.54.2011.AL
WYKAZ NR 6/17
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. z póżn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej
wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości określone numerami działek: 334/9, 334/10, 334/12,
334/13,347/16 z obrębu Trzeszczyn.
środa, 22 lutego 2017 roku

ZnakGG.6845.164.2016.MB                            Police, dn. 22.02.2017 r.

                                                                                                 

 

 

                                                         I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  22.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 7/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

środa, 22 lutego 2017 roku
Strona: 1 2 3