Informacje

W dniu 19.10.2015 r.  wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy “Dzik” na realizację zadania publicznego pn. "Policki Przełajowy Test Coopera” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. 6, telefonicznie pod nr tel. 91 431 18 06 bądź na adres e-mail: znieckarz@ug.police.pl

 

piątek, 23 października 2015 roku
Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, które działają na terenie gminy Police do wypełnienia ankiety będącej załącznikiem do niniejszej wiadomości. Celem ankiety jest aktualizacja bazy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Police oraz zbadanie potrzeb, zasobów i informacji dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, które posłużą do przygotowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. Ankietę prosimy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Policach (ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police), faksem na nr 91 431 18 32 lub na adres e-mail: musewicz@ug.police.pl.
Wszelkich informacji dotyczących ankiety udziela p. Maciej Usewicz - tel. 91 431 18 16 lub e-mail: musewicz@ug.police.pl.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013 roku
Fundacja dla Polski  wraz z Funduszem PAFPIO oraz Fundacją PricewaterhouseCoopers zapraszają do wspólnego wytyczania "Drogowskazu dla NGO". Pod tym właśnie tytułem rozpoczął się projekt, mający na celu wypracowanie i upowszechnianie standardów zarządzania finansami w 3.sektorze. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w nim jest bezpłatny
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz zasadami rekrutacji, które znajdą Państwo w zaproszeniu http://www.finanse-ngo.pl/news/0/zaproszenie_do_drogowskazu_dla_ngo/.  
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2013 r. 
czwartek, 14 lutego 2013 roku

Od poniedziałku 16 kwietnia 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

środa, 25 kwietnia 2012 roku
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie Uchwały Nr 181/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/p-r-m-a-15287/zachodniopomorska_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.htm 
piątek, 17 lutego 2012 roku
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie polickim organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia  „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 07 marca 2012 r. (środa) w godz. 13.00 – 16.00 w Regionalnym Inkubatorze Ekonomii Społecznej w Policach, ul. Szkolna 2.
piątek, 17 lutego 2012 roku
12 września 2011 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka na publikację.
piątek, 16 września 2011 roku

Trwają konsultacje „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Program konsultowany będzie do 21 września. Następnie, po uwzględnieniu nadesłanych przez zainteresowane podmioty opinii i sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji, Program zostanie skierowany pod obrady Sejmiku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu. Biorąc pod uwagę naszą dotychczasową współpracę, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o rozpowszechnienie informacji o konsultacjach wśród Państwa organizacji pozarządowych.

piątek, 16 września 2011 roku
Strona: 1 2