Program Operacyjny - Kapitał Ludzki

pokl_baner.jpg

Projekt: „Teatr i literatura bez tajemnic” UDA-POKL.09.05.00-32-092/10

Całkowita wartość projektu: 49 750,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 49 750,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 49 750,00 PLN (100%)

wtorek, 29 marca 2011 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Policki Prymus - podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Police”

Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-32-052/09-00

Beneficjent: Gmina Police

Całkowita wartość projektu:  620 143,00  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 620 143,00  PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 620 143,00 PLN (100%)

poniedziałek, 15 lutego 2010 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Dostęp do edukacji na wsi – dziennikarstwo, literatura i język polski” POKL/1/9.5/99-1/07

Beneficjent: Gmina Police

Całkowita wartość projektu: 45 630,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 45 630,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 45 630,00 PLN (100%)

środa, 19 listopada 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Edukacja i kultura w Pilchowie – teatr i literatura bez tajemnic” POKL/1/9.5/96-1/07

Całkowita wartość projektu: 47 843,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 47 843,00PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 47 843,00 PLN (100%)

środa, 19 listopada 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Edukacja i kultura w Tanowie – Teatr i literatura bez tajemnic” POKL /1/9.5/92-1/07

Całkowita wartość projektu: 47 843,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 47 843,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 47 843,00 PLN (100%)

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

środa, 19 listopada 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt „Język angielski – lepszy start, lepsze jutro” POKL/1/9.5/233/08

Beneficjent: Gmina Police

Całkowita wartość projektu: 45 169,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 45 169,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 45 169,00 PLN (100%)

środa, 19 listopada 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Łatwiejszy dostęp do edukacji poprzez kurs języka niemieckiego w Tanowie” POKL/1/9.5/94-2/07

Beneficjent: Gmina Police 

Całkowita wartość projektu: 48.389,00 PLN 

Całkowite wydatki kwalifikowane: 48.389,00 PLN
 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 48.389,00 PLN (100%)

poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Język angielski szansą zdobycia lepszego wykształcenia w Trzebieży” POKL/1/9.5/90-2/07 

Beneficjent: Gmina Police 

Całkowita wartość projektu: 47.889,00 PLN 

Całkowite wydatki kwalifikowane: 47.889,00 PLN 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 47.889,00 PLN (100%) 

poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „ Język angielski szansą lepszego wykształcenia” POKL/1/9.5/93-2/07

Beneficjent: Gmina Police 

Całkowita wartość projektu: 49.549,00 PLN 

Całkowite wydatki kwalifikowane: 49.549,00 PLN 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 49.549,00 PLN (100%) 

poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Nauka języka angielskiego szansą podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji” POKL/1/9.5/95-2/07 

Beneficjent: Gmina Police 

Całkowita wartość projektu: 49.549,00 PLN 

Całkowite wydatki kwalifikowane: 49.549,00 PLN 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 49.549,00 PLN (100%) 

poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Łatwiejszy dostęp do edukacji poprzez kurs języka niemieckiego w Trzebieży” POKL/1/9.5/97-2/07 

Beneficjent: Gmina Police 

Całkowita wartość projektu: 47.889,00 PLN 

Całkowite wydatki kwalifikowane: 47.889,00 PLN 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 47.889,00 PLN (100%) 

poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „Język angielski – lepsze wykształcenie, lepsze kwalifikacje, lepsza przyszłość” POKL/1/9.5/101-2/07

Beneficjent: Gmina Police 

Całkowita wartość projektu: 47.889,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 47.889,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 47.889,00 PLN (100%) 

poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „ Język angielski szansą lepszego wykształcenia w Przęsocinie” POKL/1/9.5/100-2/07

Beneficjent: Gmina Police 

Całkowita wartość projektu: 48.689,00 PLN 

Całkowite wydatki kwalifikowane: 48.689,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: 48.689,00 PLN (100%) 

poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku

pokl_baner.jpg

Projekt: „ Język angielski szansą lepszego wykształcenia w Drogoradzu” POKL/1/9.5/98-2/07 

Beneficjent: Gmina Police 

Całkowita wartość projektu: 47.889,00 PLN 

Całkowite wydatki kwalifikowane: 47.889,00 PLN 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki : 47.889,00 PLN (100%) 

poniedziałek, 16 czerwca 2008 roku