Punkt Konsultacyjny ZARR S.A. w Urzędzie Miejskim w Policach

Na mocy porozumienia między Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Gminą Police w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. 39 otwarty został punkt konsultacyjny, gdzie udzielane są bezpłatne informacje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Wszystkie osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą będą mogły uzyskać informacje na temat różnorodnych aspektów prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji, przeznaczonych na ten cel ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Konsultanci będą udzielać wskazówek na temat zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji, wyjaśnią jakie kryteria formalne i administracyjne należy spełnić ubiegając się o wsparcie.  

Dyżury będą odbywały się w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00.

Możliwość kontaktu elektronicznie:
Formularz elektroniczny

wtorek, 6 stycznia 2009 roku