Urząd Miejski w Policach

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

 _MG_1767.jpg

Urząd czynny:
8.00 – 16.00 poniedziałek
7.00 – 15.00 wtorek – środa
7.00 – 15.00 czwartek – piątek

tel. 91 431 18 30
fax 91 431 18 32


 

NIP GMINY: 851-10-00-695
REGON GMINY: 811685390

NIP URZĘDU: 851-28-65-339
REGON URZĘDU: 000525866

INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

 Od 1 stycznia 2015 roku wpłaty należy dokonywać na konto w Banku Pekao SA II 0/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

Należności tj:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
na konto: 57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

- kaucje i wadia,
na konto: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076

oraz pozostałe należności, a w szczególności:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- łączne zobowiązania pieniężne,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata od posiadania psów,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- użytkowanie wieczyste,
- dzierżawa,
- i inne
na konto: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

Wpłat można dokonywać bez opłat:
• w punkcie kasowym banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul.
Stefana Batorego 3 - II piętro,

• w banku PEKAO w Policach (Oddział) przy ul. Bankowej, oraz przy ul.
Wyszyńskiego (Filia), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul.
Tanowskiej.

oraz za dokonaniem opłat:
• w innych bankach,
• placówkach pocztowych,
• i innych punktach


 NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DO WPŁAT OBOWIĄZUJĄ DO KOŃCA GRUDNIA 2014


Wpłat można dokonywać bez opłat prowizji:

·        w punkcie kasowym banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 - II piętro,

·        w ekspozyturze banku PKO BP S.A. w Policach przy ul. Wyszyńskiego (deptak) oraz w agencjach banku na terenie Polic

BANK PKO BP S.A. I/O SZCZECIN

1.     OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

86 1020 4795 0000 9102 0276 6020

2.     KAUCJE, WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW:

79 1020 4795 0000 9102 0009 0886

3.     POZOSTAŁE WPŁATY (m.in. z tytułu: podatków i opłat lokalnych, dzierżaw użytkowania wieczystego, opłaty skarbowej):

34 1020 4795 0000 9802 0009 0480

środa, 11 kwietnia 2007 roku