Informacja

Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki

Informacja o rozpoczęciu pomiarów geodezyjnych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od lutego 2017 roku geodeci z firmy INPLUS Energetyka, rozpoczną pracę na terenie Gminy Police. Ich zadaniem będzie dokonanie niezbędnych pomiarów w celu  aktualizacji  map  obszaru  położonego w pobliżu stacji Glinki, przez który aktualnie przebiega linia 220 kV Krajnik – Glinki.

O inwestycji Przebudowa linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik – Glinki jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na bezpieczeństwo energetycznego aglomeracji szczecińskiej.
Przez Państwa gminę przebiega fragment wybudowanej w  latach  70’ ubiegłego wieku jednotorowej linii 220 kV relacji Krajnik – Glinki. Z uwagi na długi okres jej funkcjonowania i zastosowane konstrukcje, a jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w regionie i całym kraju, to połączenie wymaga częściowej przebudowy. W ramach realizowanego przez nas zadania dobudowany zostanie drugi tor linii, jednak nie spowoduje to zmiany jej trasy.
Kontakt
W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji już teraz. Adres skrzynki kontaktowej inwestycji to: kontakt@liniakrajnikglinki.pl.
środa, 15 lutego 2017 roku