Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie
BUDOWY POMNIKA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
19 września - 7 października 2016
Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z uchwałą NR XIX/195/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Rady Miejskiej w Policach ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie budowy na terenie gminy Police pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjatywę podjęły polickie struktury PiS. Został opracowany projekt uchwały obywatelskiej, zakładającej budowę na koszt Gminy, rzeźby Marszałka siedzącego na koniu, naturalnej wielkości, na kilkumetrowym postumencie . Pomysł wzbudził kontrowersje radnych, dlatego postanowili zasięgnąć opinii mieszkańców poprzez konsultacje społeczne . Wszystkie informacje znajdą Państwo na
www.konsultacje.police.pl

Apeluję do wszystkich  mieszkańców  gminy  o wypełnienie  ankiety, znajdującej  się na  odwrocie.  Państwa  głos  może zaważyć na decyzji Rady Miejskiej, czy budować pomnik Marszałka  Piłsudskiego, a jeśli tak, to jaki  i za czyje pieniądze. Z góry dziękuję za udział w konsultacjach.
 
 Burmistrz Polic

 Władysław Diakun

JAK ODDAĆ GŁOS?

lstnieją cztery możliwości wzięcia udziału w konsultacjach :
 wypełnienie ankiety przez aktywny formularz na stronie internetowej www .konsultacje.police.p l
 złożenie ankiety w kancelarii Urzęd u Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3,  72-0 I O Police
 przesłanie ankiety  pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Policach , ul. Stefana Batorego 3,  72-01 O Police
 zlożenie ankiety w siedzibie Rady Osiedla lub Rady Soleckiej oraz w innym, wyznaczonym miejscu.


TERMINY  W  RADACH

Terminy składania  ankiet w radach osiedli:
 RO nr I Mścięcino, świetlica przy ul. Nadbrzeżnej 43/4: 26.09.2016 r. w godz. 16:00-17:00
 RO nr 2 Stare Miasto, świetlica przy ul. M. Konopnickiej 2; 27.09.2016 r. w godz. 16:00-17:00
 RO nr 3 Jasienica, siedziba Rady Osiedla. ul. Piastów 2; 28.09.2016 r. w godz. 16:00 -17:00,
 RO nr 4 Dąbrówka, Klub Seniora, ul. Piaskowa 97 (budynek OSiR); 29.09.2016 r. i 6.10.2016 r. w godz. 16:00-1 7:00
 RO nr 5 Gryfitów, ul. Wróblewskiego 10 (Klub Seniora): 27.09.2016 r. i 4.10.2016 r. w godz. 16:00-17:00,
 RO nr 6 Księcia Bogusława X, siedziba Rady Osiedla, ul. Bankowa 6/2: 26.09.201 r. i 3.10.2016 r. w godz.17:00-18:00,
 RO nr 7 Anny Jagiellonki, świetlica Rady Osiedla. ul. Roweckiego 40 - 28.09.2016 r. i 5.10.2016 r. w godz. 16:00-17:00

Terminy składania ankiet w radach soleckich :
 Siedlice, Karczma Jana; 29.09.2016 r. w godz. 16:00-1 7:00
 Drogoradz, Drogoradz 54 (świetlica); 30.09.2016 r. w godz. 16:00- 17:00
 Tatynia, Tatynia 38 (świetlica); 3.10.2016 r. w godz. 16:00-1 7:00
 Dębostrów, Dębostrów 30 (świetlica); 4.10.2016 r. w godz. 16:00-1 7:00
 Trzebież, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kopernika 8; 5.10.2016 r. w godz. 16:00-17:00
 Trzeszczyn , ul. Kościuszki 34a (świetlica); 7.10.2016 r. w godz. 16:00-17:00
 Uniemyśł, Uniemyśl 3 (świetlica); 3.10.2016 r. w godz. 16:00- 17:00
 Nieklończyca , Szkoła Podstawowa w Niekłończycy; 4. 10.2016 r. w godz.16:00-17:00
 Pilchowo, ul. Spacerowa 13 A (świetlica); 5.10.2016 r. w godz. 16:00-17:00
 Przęsocin , ul. Centralna 20 (świetlica); 6.10.2016 r. w godz. 16:00-17:00,
 Tanowo, Szkoła Podstawowa w Tanowie, ul. Szczecińska 3 1 ; 6.10.2016 r. w godz. 16:00- 17:00
 
www.konsultacje.police.pl


piątek, 16 września 2016 roku