Równi na rynku pracy

Jeżeli jesteś:

·         w wieku 18-24 lata,

·         osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się,

·         nie posiadasz w ogóle lub posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe,

·         mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego

Przeprowadzimy dla Ciebie m.in. niżej wymienione zajęcia, które pomogą zdobyć kwalifikacje zawodowe.

Proponowane formy wsparcia dla uczestników projektu:

·       poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),

·       nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i inne),

·       kursy: komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, językowe, prawa jazdy kat B

·       szkolenia zawodowe, płatne staże zawodowe u pracodawców przez pkres 6 miesięcy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają: ciepły posiłek w dniu zajęć, zwrot kosztów dojazdu na/z zajęć projektowych, materiały edukacyjne, zostaną ubezpieczeni od NNW.

Zachęcamy do udziału w projekcie, który będzie realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego i będzie stanowił doskonały start na rynku pracy.

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2014

Osoby do kontaktu:

1.      P. Daria Ptaszyńska tel. 91-812-79-81 wew. 130

2.      P.Małgorzata Furtak tel 91-421-24-42 MCK Police ul. Fabryczna21 OHP

 

 

poniedziałek, 25 sierpnia 2014 roku