Dotacje dla Polic

Burmistrz Polic podpisał umowy o dofinansowanie 3 projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

„Zagospodarowanie placu zabaw w Drogoradzu” 

W ramach projektu przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu powstanie plac zabaw tworząc atrakcyjne miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci.

  1. „Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie”.

Przy świetlicy w Pilchowie powstanie Fitness Park, system zewnętrznych siłowni i sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Celem działań jest stworzenie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego na sportowo, promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

  1. „Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Tatyni”.

Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Tatyni zostanie wyposażony w urządzenia placu zabaw, tworząc atrakcyjne i bezpieczne miejsce spędzania aktywnie czasu wolnego przez dzieci.

Inwestycje zostaną zakończone do końca czerwca 2014 r. Wszystkie projekty stanowią realizację Lokalnych Planów Rozwoju Miejscowości oraz stanowią odpowiedź na zgłaszane podczas zebrań wiejskich i spotkań z sołtysami potrzeb mieszkańców.  Są również elementem realizacji Strategii Lokalnej Grupy Działania – „Dobre Gminy”,  której Gmina Police jest aktywnym członkiem.

Całkowity koszt realizacji zadań inwestycyjnych wyniesie: 107.850,00 zł, z czego 37.703,67  zł stanowi wkład własny Gminy Police.
poniedziałek, 17 lutego 2014 roku