Ankieta dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, które działają na terenie gminy Police do wypełnienia ankiety będącej załącznikiem do niniejszej wiadomości. Celem ankiety jest aktualizacja bazy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Police oraz zbadanie potrzeb, zasobów i informacji dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, które posłużą do przygotowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. Ankietę prosimy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Policach (ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police), faksem na nr 91 431 18 32 lub na adres e-mail: musewicz@ug.police.pl.
Wszelkich informacji dotyczących ankiety udziela p. Maciej Usewicz - tel. 91 431 18 16 lub e-mail: musewicz@ug.police.pl.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013 roku