Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach na podstawie informacji uzyskanych z koła łowieckiego nr 120 pn. „SŁONKA” informuje, że:

książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się w stanicy koła w miejscowości Stare Leśno. Udostępnianie informacji zawartych w książce pobytu odbywa się za pośrednictwem osoby uprawnionej do otwarcia skrzynki w której znajduje się przedmiotowa książka i można się z nią skontaktować pod numerem telefonu : 500 007 514.


PLANY POLOWAŃ - plik PDF


Zarząd Koła Łowieckiego "Kania" w Szczecinie uprzejmie informuje, że w związku z pismem Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie nr L.dz. 5/O/19 dot. realizacji zaleceń Ministerstwa Środowiska popartego stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki Zarząd postanowił zorganizować takie polowanie dla myśliwych Kołą w obwodzie nr 116 w dniu 19.01.19 r...Początek polowania godz. 8.00. Zakończenie polowania godz. 16.00. Prowadzący polowanie - Jerzy Wójcik, tel. kontaktowy 726211961.

Za Zarząd - Łowczy KŁ "Kania" - Jerzy Wójcik. 


 Zmiana w planie polowań zbiorowych


PLAN POLOWAŃ KŁ SOKÓŁ

PLAN POLOWAŃ KŁ SŁONKA