Zgodnie z zapowiedzią Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej od dzisiejszego południa w strefie brzegowej do północy przewidywany jest wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali B. Natomiast od północy, do jutrzejszych godzin porannych IMGW prognozuje miejscami spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna miejscami około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.

  1. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie , ul. Szczecińska 31, tel. 91 3 126-624
  2. Stanowisko: główny księgowy.
  3. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
  4. Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2017 r.
  5. Wymagania niezbędne:

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017, poz. 2136) informuję, że

  1. Nazwa i adres organizatora

Gmina Police, w imieniu której działa Burmistrz Polic, z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Burmistrz Polic jako organizator publicznego transportu zbiorowego zamierza dokonać bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego tj. ze Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Policach ul. Fabryczna 21, 72-010 Police.

Przedszkola Publiczne Miejski Żłobek w Gminie Police

Urząd Miejski w Policach, Wydział Oświaty i Kultury informuje o terminach dyżurów przedszkoli  i żłobka  w Gminie Police w okresie wakacji 2018 r., tj. od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Urząd    Miejski    w   Policach  uprzejmie   informuje   mieszkańców   Polic, że  w  dniu  14 listopada 2017 r. w  godzinach  11.00 – 12.00  przeprowadzony zostanie powiatowy trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police w okresie jednej minuty. 

BURMISTRZ  POLIC