ważność od godz. 19:30 dnia 25.05.2018 do godz. 19:30 dnia 26.05.2018

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo, głownie na wschodzie, przelotne opady deszczu i burze. Możliwe opady gradu. Temperatura minimalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby, połnocno-wschodni. W czasie burz porywy do 70 km/h. W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania w  2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu, ogłoszonym w dniu 08.05.2018 roku zmienia się wysokość planowanych środków publicznych pkt II oraz termin składania ofert pkt V:

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 08 maja 2018 roku.

Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) – dalej zwaną ustawą.

W sprawie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola publicznego

DOKUMENT PDF DO POBRANIA