Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 tekst jednolity), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości informację  o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących terenów, stanowiących własność Gminy Police.

Wykaz nr 11/Dz/18