Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  została  przygotowana do sprzedaży  w trybie  bezprzetargowym  w udziałach w wysokości  po 1/3 każdy, nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 12-Police, określona  numerem działki 413/1 o powierzchni 178 m2 (KW SZ2S/00006285/2)

WYKAZ NR  8/18