Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących terenów stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 8/Dz/18