Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomość gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ NR 6/18