Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 02.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 6/Dz/18 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 6/Dz/18