Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 6.12.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro)  został wywieszony wykaz  nr 42 /17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Policach przy ul. Robotniczej 22/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale.

wykaz  nr 42 /17