Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 z późn. zm), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 05.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  aneks nr 1 do wykazu nr 39/17  informującego  o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych numerami 2071/15, 2071/17, 2017/18 z obrębu 16-Police, z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, określonej numerem działki 2071/5.

aneks nr 1 do wykazu nr 39/17