Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 11.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 37/2017 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieży przy ul. Bocznej 7a/3 na rzecz najemcy tego lokalu wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, w udziale.

wykaz nr 37/2017