Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 z późn. zm), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 10.10.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr  40/17  informujący  o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste na 40 lat nieruchomości określonej numerem   działki 314/97  z obrębu ewidencyjnego 5-Police,  KW SZ2S/00040441/4, położonej    w Policach przy  w obrębie ulicy Licealnej.

wykaz nr  40/17