Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 1774  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 10.10.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 39/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych numerami 2071/15, 2071/17, 2017/18 z obrębu
16-Police, z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, określonej numerem działki 2071/5.

wykaz nr 39/17