Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity ze zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 11.10.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz 38/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Cisowej 13/5 i ul. Rycerskiej 11/11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

wykaz 38/17