Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że został przygotowany do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w wysokości 12/1000 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 635/5 z obrębu Wieńkowo.

WYKAZ NR 5/19